สมาคมโรฮิงญาแห่งประเทศไทยออกจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในการประชุมครั้งที่ 35 ขอหลักประกันความปลอดภัยและโอกาสในการทำงานหาเลี้ยงชีพ ทั้งกรณีของชาวโรฮิงญาที่ประสงค์จะเดินทางกลับรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา และในกรณีที่ไม่กล้าเดินทางกลับ แล้วต้องหาสถานะเพื่ออาศัยในประเทศเพื่อนบ้าน

สมาคมโรฮิงญาแห่งประเทศไทยออกจดหมายเปิดผนึกเนื่องด้วยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2562 ว่า เนื่องด้วยการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายการดำเนินการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมาชิกของชมรมชาวโรฮิงญาในประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของชาวโรฮิงญาที่ถูกบังคับให้หลบหนีการสู้รบและความรุนแรงในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา รวมทั้งชาวโรฮิงญาที่อยู่ในกระบวนการการส่งกลับและย้ายถิ่นฐาน มีความกังวลและขอความช่วยเหลือทั้งจากรัฐบาลเมียนมา และจากประเทศผู้นำอาเซียน

โดยสมาคมโรฮิงญาแห่งประเทศไทยเรียกร้องถึงรัฐบาลเมียนมาว่า ขอให้กำหนดกระบวนการพิสูจน์และให้สัญชาติแก่ชาวโรฮิงญาพลัดถิ่นจากบ้านเกิด ทั้งคนที่หลบหนี และที่ยังคงอาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและเป็นที่ยอมรับจากประชาคมนานาชาติ

สำหรับผู้อพยพที่สมัครใจเดินทางกลับบ้านเกิดในรัฐยะไข่ ก็ขอเรียกร้องให้เมียนมาให้หลักประกันความปลอดภัย และให้หลักประกันในการเข้าถึงสิทธิ การทำงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงตำรวจและทหาร เช่นเดียวกับพลเมืองของเมียนมา

ในส่วนข้อเรียกร้องที่มีต่อประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น ทางสมาคมฯ เสนอว่า ในระหว่างที่ผู้อพยพชาวโรฮิงญารอการพิสูจน์สถานะจากรัฐบาลเมียนมา ก็ขอให้บรรดาประเทศสมาชิกช่วยออกเอกสารประจำตัว เพื่อให้ผู้อพยพชาวโรฮิงญาสามารถอยู่อาศัยและทำงานในแต่ละประเทศได้ตามกฎหมาย รวมถึงขอให้พิจารณาอนุญาตให้ชาวโรฮิงญาสามารถอยู่อาศัยในประเทศชาติสมาชิกได้ต่อ หากไม่สมัครใจที่จะเดินทางกลับประเทศเมียนมา

ที่มาภาพ: ภาพชาวโรฮิงญาที่ถูกควบคุมตัวจากบนเรือประมง บริเวณเกาะระวี ใกล้ตะรุเตา จังหวัดสตูล

ภาพเมื่อ 12 มิถุนายน 2019 โดย Surapan Boonthanom / Reuters

 

Tags: , , ,