ในช่วงที่เครื่องช่วยหายใจกำลังขาดแคลน หลายประเทศจึงเริ่มหาทางออกสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดนี้ และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี มีคนเริ่มทำเครื่องช่วยหายใจแบบ DIY กันแล้วในหลายพื้นที่ รวมถึงพยายามสร้างโปรโตไทป์ที่ใช้ได้ในระยะยาวด้วย

เริ่มจากกลุ่มอาสาสมัครในสเปน ใช้เวลาว่างที่ต้องอยู่กับบ้านในการศึกษาหาข้อมูล ประชุมออนไลน์ และทดลองทำเครื่องช่วยหายใจเพื่อนำส่งให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน โดยเครื่องช่วยหายใจที่พวกเขาทำนั้นเป็นเครื่องช่วยหายใจอย่างง่าย สำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่หนักมาก สืบเนื่องจากแพทย์ที่ให้ข้อมูลกับพวกเขาระบุว่าทางโรงพยาบาลกำลังต้องการเครื่องช่วยหายใจที่ไม่ต้องซับซ้อนมาก สำหรับผู้ป่วยที่อาการยังไม่หนัก เพื่อที่จะได้นำอุปกรณ์ที่โรงพยาบาลมีอยู่ไปใช้กับผู้ป่วยที่อาการหนักกว่า

เช่นเดียวกัน ทีมวิจัย CIIRC ในสาธารณรัฐเช็ก ก็ได้พัฒนาโปรโตไทป์เครื่องช่วยหายใจคุณภาพสูง ที่สามารถผลิตผ่านเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทีมระบุว่าขอเพียงมีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ คุณก็สามารถทำเครื่องช่วยหายใจคุณภาพระดับเดียวกับตัวโปรโตไทป์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลก โดยเครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่องสามารถทำเครื่องช่วยหายใจได้ 50-60 เครื่องต่อวัน และขณะนี้ทีมกำลังดำเนินการผลิตเต็มกำลัง พร้อมขยับขยายไปสู่การผลิตเครื่องช่วยหายใจผ่านเครื่องฉีดพลาสติก (injection molding) ซึ่งจะสามารถผลิตได้ถึง 10,000 ชิ้นต่อวัน

ทางฝั่งอเมริกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในบอสตันก็ร้องขอให้ประชาชนหรือบริษัทที่มีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มาช่วยกันพิมพ์หน้ากากอย่างง่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หรือบริษัท Copper3D ก็ผลิตหน้ากากที่ป้องกันการติดเชื้อทางอากาศได้ในชื่อ NanoHack พร้อมเตรียมปล่อยเซ็ตข้อมูลสำหรับพิมพ์หน้ากากชนิดนี้ทางออนไลน์ ให้คนที่มีเครื่องพิมพ์ 3 มิติโหลดไปพิมพ์กันเองได้ด้วย

ขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่าชุดข้อมูลของตัวโปรโตไทป์ต่างๆ เหล่านี้จะถูกส่งมาถึงไทยได้บ้างไหมหรืออย่างไรบ้าง แต่หากเป็นไปได้ เราคงจะได้มีเครื่องช่วยหายใจเพิ่มเติมกันจริงๆ เสียที 

ที่มา:

https://www.forbes.com/sites/ashoka/2020/03/23/respirators-from-3d-printers-how-the-spanish-maker-community-fights-covid-19-from-their-living-rooms

https://www.nbcnews.com/tech/innovation/worldwide-hackathon-hospitals-turn-crowdsourcing-3d-printing-amid-equipment-shortages-n1165026 

https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czech-researchers-develop-top-grade-respirator-for-3d-printing

Tags: