ถึงแม้ เด็กจะเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 น้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ แต่งานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Journal of Public Health Management and Practice ชี้ว่า ไม่ควรวางใจกับข้อสรุปดังกล่าว ควรรีบตรวจหาเคสให้เจอและทำการรักษา เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลกุมารเวช หรือโรงพยาบาลสำหรับเด็ก มีทรัพยากรไม่เพียงพอ

ทีมนักวิจัยนำโดย อลิซาเบธ พาทัก (Elizabeth Pathak) นักวิทยาศาสตร์สุขภาพและประธานมูลนิธิ Women’s Institute for Independent Social Inquiry ได้ประเมินโดยอิงจากข้อมูลของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งประเทศจีนไว้ว่า เด็กในสหรัฐฯ ทุก 1 คน ที่มีอาการรุนแรงจากโควิด-19 จะมีเด็กอีก 2,381 คน ที่มีเชื้ออยู่ในร่างกาย แต่อาจมีอาการเล็กน้อยและยังอยู่ในชุมชน

และหากคิดจากฐานข้อมูลของ PICU ซึ่งเก็บข้อมูลจาก 19 รัฐทั่วสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึง 6 เมษายน ซึ่งชี้ว่าขณะนี้มีเด็ก 74 คน ที่มีอาการรุนแรงและกำลังเข้ารับการดูแลโดยทีมแพทย์ในโรงพยาบาลกุมารเวช ดังนั้น อาจมีเด็กราว 176,190 คน ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐฯ​

พวกเขาประเมินไว้ว่าในกรณีที่แย่น้อยที่สุด ในเด็กทุกๆ 200 คน จะมี 1 คนที่ติดเชื้อไวรัส และจะทำให้มีเด็ก 991 คนทั่วสหรัฐฯ ที่มีอาการรุนแรงและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ในกรณีเลวร้ายที่สุด จะมีเด็ก 3 ใน 5 ของสหรัฐฯ จะติดเชื้อ และจะมีเด็ก 118,887 คนที่มีอาการรุนแรง

รายงานดังกล่าวยังรายงานว่า โดยทั่วไปแล้วเด็กคนหนึ่งต้องรักษาตัวจากโรคโควิด-19 ราว 14 วัน ขณะที่ รายงานยังอ้างถึงข้อมูลจากวารสารทางการแพทย์ Critical Care Medicine ที่ระบุว่า ทั่วประเทศสหรัฐฯ มีเตียงสำหรับเด็กที่ป่วยหนักแค่ประมาณ 5,100 เตียงเท่านั้น 

ที่ผ่านมา ตัวเลขการเสียชีวิตและจำนวนเด็กทื่มีอาการรุนแรงจากโควิด-19 ทำให้เกิดความสบายใจว่า โควิด-19 ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับกลุ่มเด็ก พาทักกล่าวต่อว่า “ประชากรสหรัฐฯ ที่มีอายุระหว่าง 0-17 ปี มีราว 74 ล้านคน ดังนั้น หากมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น และเด็กที่มีอาการรุนแรงมีจำนวนมากขึ้น อาจทำให้โรงพยาบาลกุมารเวช ไม่มีทรัพยากรที่รองรับได้เพียงพอ” 

งานวิจัยดังกล่าวยังระบุด้วยว่า เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย มีผู้ปกครองทำงานใช้แรงงานหรือภาคบริการ มีความเสี่ยงจะติดโรคสูงกว่ากลุ่มอื่น เช่นเดียวกับเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านสงเคราะห์ของรัฐเช่นกัน

รายงานดังกล่าวยังอ้างถึงงานวิจัยของจีนที่ระบุว่า ทารกเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดที่จะมีอาการรุนแรงจากโรคโควิด-19 โดยมีอัตราที่ร้อยละ 10.6 ตามมาด้วยกลุ่มอายุ 1-5 ปี และกลุ่มอายุ 6-15  ปี มีความเสี่ยงที่ร้อยละ 7.3 และ 4.2 ตามลำดับ

กลุ่มนักวิจัยเรียกร้องให้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (CDC) รวมถึงภาคสาธารณสุขของทุกรัฐ จัดทำและเปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อ โดยให้แบ่งกลุ่มผู้ติดออกเป็นช่วงอายุละ 5 ปี รวมถึงให้ตรวจสอบเชื้อไวรัสในกลุ่มเด็กให้มากกว่านี้ เพราะอาจมีจำนวนมากที่เป็นเคสซ่อนเร้น หรือไม่แสดงอาการ

 

อ้างอิง:

 https://medicalxpress.com/news/2020-04-covid-possibly-children.html

https://www.scmp.com/news/china/society/article/3080648/us-coronavirus-study-warns-sick-children-could-overwhelm-health

รูป ORLANDO SIERRA / AFP

Tags: ,