วันนี้ (27 กรกฎาคม 2565) เครือข่ายนักกฎหมาย คณาจารย์นิติศาสตร์ นักวิชาการ ทนายความ และนักสิทธิมนุษยชน ได้รวมตัวกันบริเวณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเดินทางไปยื่นจดหมายต่อประธานศาลฎีกา ที่ศาลฎีกา สนามหลวง ตอกย้ำถึงสิทธิการประกันตัวที่พึงมีในประเทศไทย

เวลา 11.00 น. นักกฎหมายนำโดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มนำเดินขบวน โดยในขบวนก็มีทั้งนักกิจกรรม นักวิชาการ ทนายความ และนักสิทธิมนุษยชน และบางคนมีป้ายเขียนข้อความห้อยคล้องคอเอาไว้ว่า ‘#ปล่อยเพื่อนเรา #ปล่อยผู้บริสุทธิ์ #คืนสิทธิประกันตัว #ยกเลิก112’ และ ‘ปล่อยบุ้ง-ใบปอ ปล่อยนักโทษทางการเมือง’

เมื่อเดินทางมาถึงศาลฎีกา สมชายได้มอบหนังสือให้กับเจ้าพนักงานศาลฎีกา พร้อมชี้แจงถึงกิจกรรมในครั้งนี้ โดยระบุว่า ตนเองเป็นตัวแทนของนักกฎหมาย คณาจารย์นิติศาสตร์ นักวิชาการ ที่มีความกังวลต่อการทำหน้าที่ของฝ่ายตุลาการในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิ เสรีภาพในการประกันตัว จึงได้ร่วมกันลงนามใจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ยึดถือหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) เนื่องจากมีหลายกรณีที่มีคำวินิฉัยที่มีข้อคาใจ จึงอยากให้ศาลทำหน้าที่เป็นกลางและอิสระ เพื่อให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครอง

“ตุลาการมีบทบาทที่สำคัญถ้าได้ทำหน้าที่ถูกต้อง” สมชายกล่าว

นอกจากนี้ในจดหมายเปิดผนึกยังเขียนถึงเรื่อง ‘การขอปล่อยตัวชั่วคราว’ ที่เห็นถึงมาตรการและความเข้มงวดที่แตกต่างกันในแต่ละคดี ในจดหมายได้ยกตัวอย่างคดีผู้ชุมนุมบุกยึดสนามบินสุวรรณภูมิ การบุกยึดทำเนียบรัฐบาล และคดีของนักการเมืองที่ทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อเนื่อง ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว แตกต่างจากผู้ต้องหาในคดีการกระทำผิดในมาตรา 112 ซึ่งการขอรับสิทธิการประกันตัวเป็นไปได้อย่างยากลำบาก จึงยื่นจดหมายฉบับนี้ต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาถึง ‘การปล่อยตัวชั่วคราว’ ของผู้ต้องหาในช่วงที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่ง

โดยหลังจากนี้ในช่วง 13.00 น. กลุ่ม เครือข่ายนักกฎหมาย ได้จัดเสวนาวิชาการเรื่อง ‘ศาลและความยุติธรรม?’ ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Tags: , , ,