วันนี้ (6 ตุลาคม 2565) มายด์-ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม ‘ราษฎร’ ประกาศ 3 ข้อเรียกร้องถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในงานรำลึก 46 ปี 6 ตุลาฯ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประกอบด้วย

1. ศาลรัฐธรรมนูญต้องเร่งวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ค้างอยู่ให้เร็วที่สุด ผ่านการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน อีกทั้งต้องพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เสร็จ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นระบบการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะถึงในอีก 7 เดือนข้างหน้า

2. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องรีบออกกติกาและรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีความชัดเจนและโปร่งใส เช่น กำหนดว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งทำสิ่งใดได้หรือไม่ได้ โดยกติกานั้นต้องบังคับใช้กับผู้สมัครทุกพรรคอย่างเท่าเทียม

กกต. ต้องประกาศวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด ผ่านการให้ประชาชนและผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทุกพรรคร่วมกันออกแบบได้ และต้องประกาศสูตรคำนวณที่นั่ง ส.ส. ให้ชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง การนับคะแนน การรายงานผล และการรายงานผลของแต่ละหน่วยเลือกตั้งควรทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าให้เร็วที่สุด และประกาศยุบสภาฯ เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน

ภัสราวลีกล่าวว่า กลไกที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาที่ประกอบไปด้วย ส.ส. จากการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 คนจากการแต่งตั้ง องค์กรอิสระ หรือแม้แต่ศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากกลไกของ คสช. ทั้งหมดเป็นเครื่องมือที่ค้ำจุนและอุ้มชูการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร อย่างไรก็ดี ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะชัดเจนเพียงใด กลไกเหล่านี้ก็ไม่เคยทำให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากอำนาจได้

“แต่สถานการณ์ที่ผ่านมา ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 กอปรกับวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาน้ำท่วมกับการจัดสรรทรัพยากร เราไม่เห็นบทบาทของรัฐบาลชุดนี้ในระดับนโยบายที่จะสามารถแก้ปัญหาที่กล่าวมาได้อย่างมีสติปัญญา มีเพียงการทำงานที่ปะผุและสร้างภาพเท่านั้น

“ขณะที่รัฐสภาก็ไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อหาทางออกใดให้ประเทศ เพราะสมาชิกรัฐสภากว่า 2 ใน 3 ไม่มีบทบาทอื่นนอกจากการปกป้องรัฐบาล ปรากฏให้เห็นจากที่การประชุมสมาชิกรัฐสภาล่มหลายครั้งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ทั้งที่ฝ่ายรัฐบาลกุมเสียงข้างมากไว้ได้อย่างชัดเจนแล้ว หรือแม้กระทั่งการที่กฎหมายฉบับสำคัญๆ ไม่ผ่านออกมา มีเพียงการดอง คว่ำ หรือการเล่นเกมต่อรองเงินและอำนาจอยู่เรื่อยมา”

ภัสราวลีกล่าวว่า จากเหตุผลทั้งหมด กลุ่มราษฎรจึงไม่เชื่อว่ารัฐบาลและรัฐสภาชุดปัจจุบันจะนำพาประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ การคงอยู่ต่อไปเป็นเพียงการยื้ออำนาจเพื่อให้เหล่าผู้มีอำนาจเสวยสุขต่อไปท่ามกลางความทุกข์ของประชาชน

“บัดนี้ เหลือเวลาอีกไม่เกินเจ็ดเดือนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้ง การเลือกตั้งที่ประชาชนจะได้เป็นผู้ร่วมกำหนดอนาคตทางการของประเทศ ซึ่งเราไม่อาจนอนรอเฉยๆ ให้เวลามาถึงเองได้ ดังนั้น คณะราษฎรจึงขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจทำตามสามข้อเรียกร้องข้างต้น”

ท้ายที่สุด ภัสราวลีกล่าวว่า หากยังไม่มีการตอบรับและไม่มีความคืบหน้าในประเด็นเรื่องการดำเนินการคืนอำนาจให้ประชาชน กลุ่มราษฎรขอประกาศเดินหน้าเรียกร้อง โดยเจาะจงไปที่พรรคการเมืองทุกพรรคให้ร่วมกันกดดันไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ประกาศยุบสภาฯ และร่วมกันเรียกร้องไปยัง กกต. ให้เตรียมการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างเร็วที่สุด

Tags: , , ,