วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2565) กลุ่มผู้ชุมนุมหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพีมูฟ สหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล ด้วยหลายข้อเรียกร้อง

สำหรับกลุ่มพีมูฟ เรียกร้องให้ยกเลิกพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนได้รับหมายเรียกจากการชุมนุมครั้งก่อนๆ นี้

ส่วนสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย ขอให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของชาวนาและเกษตรกร ซึ่งเดินทางมาชุมนุมเรียกร้องบริเวณหน้ากระทรวงการคลังนานกว่าหนึ่งเดือน

ขณะที่สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย ขอให้รัฐช่วยอนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเพราะโรงงานชุดชั้นในได้ปิดตัวลง

Tags: , , , , ,