วันนี้ (24 พฤษภาคม 2565) ผู้ชุมนุมขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน เดินขบวนจากอาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก ไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อทวงถามข้อเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรียกเลิกร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มทุกฉบับ โดยบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ มีกำลังตำรวจตรึงแนวกั้น แผงเหล็ก และรั้วลวดหนามมาปิดกั้นขบวน ไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าใกล้ทำเนียบรัฐบาลได้

ทั้งนี้ ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน มีข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้แก่

1. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบในหลักการ ต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. …. ที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยทันที และยุติการเสนอกฎหมายควบคุมเสรีภาพการรวมกลุ่มของประชาชนทุกฉบับ

2. ให้ทำข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะไม่ผลักดันร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. …. และกฎหมายควบคุมเสรีภาพการรวมกลุ่มของประชาชนทุกฉบับ

3. ให้การรับรองว่าจะไม่มีผู้ใดตกเป็นเป้าหมายการถูกคุกคาม การใช้ความรุนแรง ถูกจับกุมคุมขัง หรือถูกตั้งข้อหาต่อการที่ประชาชนใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการชุมนุมและแสดงออกโดยสันติ

ทั้งนี้ ระหว่างที่เคลื่อนเข้าใกล้ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มผู้ชุมนุมได้รื้อแนวลวดหนามทั้งสิ้น 3 แนว โดยตำรวจไม่ได้ขัดขวาง ทำให้ผู้ชุมนุมสามารถประชิดรั้วลวดหนามบนสะพานชมัยมรุเชฐได้ จากนั้น รัฐบาลได้ส่ง อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนในการเจรจา โดยทางกลุ่มผู้ชุมนุมร้องขอว่า ให้รัฐบาลลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร และขอให้รับปากว่า จะไม่มีการนำร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม อนุชาให้คำตอบว่า คงไม่สามารถพิจารณาหรือมีคำตอบได้ภายในวันนี้ โดยขอกรอบระยะเวลา 1 เดือน ในการพูดคุยกับผู้ชุมนุม เพราะทางกลุ่มผู้ชุมนุมเพิ่งมีข้อเสนอในวันนี้ ทำให้ผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งโห่ไล่ โดยแกนนำผู้ชุมนุมยืนยันว่า ได้ยื่นข้อเสนอไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ

หลังจากยื่นหนังสือ ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน ได้เดินกลับไปปักหลักยังบริเวณอาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก ตามเดิม โดยยืนยันจะปักหลักชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้คำตอบที่แน่ชัดว่า รัฐบาลจะถอนร่างฯ ดังกล่าวออกจากการพิจารณาจริง

Tags: , ,