วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณัฐพล ใจจริง อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักวิชาการและผู้เขียนหนังสือว่าด้วยเรื่องการเมืองไทยจำนวนหลายเล่ม ไม่ว่าจะเป็น ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ: ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500), ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี: การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500, กบฏบวรเดช: เบื้องแรกปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม 2475 และ ตามรอยอาทิตย์อุทัย: แผนสร้างชาติไทยสมัยคณะราษฎร ได้ยื่นฟ้องต่อ ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อหาหมิ่นประมาทใส่ความด้วยข้อความอันเป็นเท็จผ่านการโฆษณาทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก ต่างกรรมต่างวาระและหลายครั้ง

ข้อความส่วนหนึ่งในคำฟ้องเปิดเผยว่า การกระทำของไชยันต์เป็นการใส่ความณัฐพลด้วยข้อความอันเป็นเท็จโดยการโฆษณาทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เมื่อไชยันต์มีเจตนาใส่ความหมิ่นประมาทโจทก์โดยการโฆษณาย่อมทำให้บุคคลที่สามเข้าใจตามที่ถูกใส่ความได้ และมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นเชิงด่าทอและเชื่อว่าวิทยานิพนธ์ของณัฐพลเป็นข้อมูลเท็จ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่สู่สาธารณะหลายครั้งทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายทั้งด้านชื่อเสียง เกียรติยศ ความน่าเชื่อถือทางวิชาการ ทางทำมาหาได้ ฐานะทางสังคม ทำให้นักเรียนหมดความเชื่อมั่น เนื่องจากโจทก์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงถือว่าเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และ 328

เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการจงใจให้ได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียง ทางทำมาหาได้และทางเจริญอื่นๆ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังโจทก์ ดังนั้น ณัฐพลจึงขอใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งโดยให้ชำระค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 1 ล้านบาท และให้จำเลยขอขมาและลงโฆษณาคำพิพากษาผ่านหน้าบัญชีเฟซบุ๊กของจำเลย โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, มติชน และข่าวสด เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

ก่อนหน้านี้ ไชยันต์ได้กล่าวหาณัฐพลผ่านบทความและข้อเขียนหลายครั้งเกี่ยวกับหนังสือ ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ: ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) และ ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี: การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500 ซึ่งมาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของณัฐพล ว่ามีการอ้างอิงข้อความคลาดเคลื่อนรวม 31 จุด อย่างไรก็ตาม ณัฐพลระบุว่ามีการอ้างอิงผิดพลาดเพียงจุดเดียว ซึ่งไม่ได้กระทบข้อถกเถียงหลักในวิทยานิพนธ์ สำหรับข้อที่ไชยันต์อ้างอีก 30 จุด ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งหมดแล้ว และกรรมการไม่ได้ติดใจแต่อย่างใด

อ่านคำฟ้องฉบับเต็มทาง https://drive.google.com/file/d/1SgWW0bk2189Q-U6pgX34Ge7Pv1zfqw9t

Tags: , ,