วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกล จากกรณีถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้องว่ามีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าข่ายการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง จากกรณีเสนอนโยบายแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 112 ในช่วงการเลือกตั้งทั่วไปปี 2566

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว มีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป กำหนดนัดพิจารณาต่อไป ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

ซึ่งก่อนหน้านี้ในวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา พรรคก้าวไกล นำโดยพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคฯ ได้ออกมาแถลงถึงเอกสารที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีใจความสำคัญถึงการตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการยื่นยุบพรรคของ กกต. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ให้โอกาสพรรคก้าวไกลในการรับทราบข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งและนำหลักฐานไปยื่นแก่ กกต. ซึ่งขัดกับหลักการที่ทาง กกต.ได้ระบุไว้ในเอกสาร ‘การสิ้นสุดของพรรคการเมืองและการเปรียบเทียบปรับ’ ที่ต้องให้โอกาสพรรคการเมืองชี้แจงข้อเท็จจริง ก่อนมีการส่งต่อไปยังนายทะเบียน (เลขาธิการ กกต.) พิจารณา

วันเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญยังได้พิจารณาคำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงหรือไม่ จากกรณีที่เศรษฐา ได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งๆ ที่รู้ควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 17 มิถุนายน และนัดพิจารณาต่อไปในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เช่นกัน

Tags: , ,