หลังจากเกษตรกรจำนวนหนึ่งรวมตัวปักหลักอยู่บริเวณหน้ากระทรวงการคลังตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 และเคลื่อนขบวนไปยังกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ก่อนที่ชาวนาจากทั่วประเทศจะเดินทางมาสมทบมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฟังเสียงของพวกเขา

ตอนนี้กลุ่มชาวนาตัดสินใจย้ายที่ปักหลักเข้าใกล้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบฯ ในช่วงสายของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกหนัก

สำหรับข้อเรียกร้องของม็อบชาวนามี 3 ข้อด้วยกัน ได้แก่

1. ขอให้สถาบันการเงินเจ้าหนี้ ชะลอการฟ้องบังคับคดี ยึดทรัพย์ ขายทอดตลาด ทรัพย์สินของสมาชิก เร่งดำเนินการโอนหนี้สิน เข้าสู่กระบวนการการจัดการหนี้สินของสมาชิก เร่งดำเนินการโอนหนี้สิน เข้าสู่กระบวนการการจัดการหนี้สินของสำนักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พร้อมกับขยายเพดานวงเงินการซื้อหนี้ NPA จาก 2.5 ล้านบาท ขยายเป็น 5 ล้านบาท และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ให้ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี

2. ขอให้ลดหนี้ ปลดหนี้ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรณีที่ตาย พิการ ทุพพลภาพ ชราภาพ เจ็บป่วยเป็นโรค ให้เหลือไม่เกิน 25% ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

3. ขอให้ตรวจสอบปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน พร้อมกับปฏิรูปการบริหารงานของสำนักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ให้มีการขึ้นราคาพืชผลการเกษตรที่ในปัจจุบันถูกลง สวนทางกับราคาปุ๋ยและน้ำมันที่แพงขึ้นเรื่อยๆ

ชาวนาจากอยุธยาเคยบอกกับ The Momentum ว่า “ตั้งแต่มีม็อบชาวนามายังไม่เคยมีใครมาหา มาพูดคุยเรื่องข้อเสนอเลย ก็ปล่อยเรากินนอนปูเสื่ออยู่แบบนี้ อย่างตอนนี้เราทำนาไม่ไหวแล้ว ทำมาตั้งแต่รุ่นแม่ แต่ไม่เคยรวย มีแต่จนลง เหมือนกับเหยียบให้เราจมดินอยู่ตลอด แม้ว่าตอนนี้ลำบากมากแต่ก็จะยังมา

Tags: , ,