วันนี้ (28 เมษายน 2565) กลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตย เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อสภามหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากโซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่โพสต์รูปและข้อความละเมิดสิทธิผู้อื่น 

ตามที่ปรากฏในเฟซบุ๊ก Chaicharn Thavaravej ชัยชาญได้โพสต์รูปพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส) พร้อมเขียนข้อความประกอบถึงสาเหตุของการถ่ายรูปเพื่อ ‘ไปฝากน้องๆ ให้เขาน้ำลายไหล’ โดยโพสต์มีตั้งค่าการมองเห็นแบบสาธารณะเอาไว้

การกระทำดังกล่าวถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสม ทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากการถ่ายรูปผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเรื่องการคุกคามทางเพศตามที่ปรากฏในข้อความที่โพสต์ว่าจะเอาไปฝากน้องๆ ก่อนวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ชัยชาญออกมาชี้แจงถึงประเด็นโพสต์ดังกล่าวว่า เขาแค่ถ่ายรูปการทำงานทั่วไปของแอร์โฮสเตส ไม่มีเจตนาคุกคามทางเพศ และมองเรื่องนี้เป็นบทเรียน รวมถึงจะระมัดระวังมากขึ้น

ในตอนนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทำแคมเปญผ่าน change.org เรียกร้องให้สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ ดำเนินการสอบสวนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าผิดจรรยาบรรณบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552 ที่มีทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อ 7 พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ส่วนที่ 2 ข้อ 15 ต้องไม่กระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมายให้หน่วยงานได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย ไม่ว่าในทางชื่อเสียง เกียรติภูมิ หรือด้วยประการใดๆ 

ส่วนที่ 4 ข้อ 20 พึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและนักศึกษา และเป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป

กรณีดังกล่าวถือเป็นที่ครหาของสาธารณชน และเพื่อคืนความเชื่อมั่นในความยุติธรรมในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อสังคมต่อไป จึงเกิดการเรียกร้องให้สภามหาวิทยาลัยต้องดำเนินการสอบสวนโดยเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้มีผู้สนับสนุนแคมเปญดังกล่าวแล้วกว่า 380 คน 

Tags: , , ,