วันนี้ (19 กันยายน 2566) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายว่า ‘ไม่คุ้มค่า’ และหากคำนวณความเป็นไปได้มากที่สุด ราคาจะอยู่ที่ 33 บาทตลอดสาย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินรถ พร้อมทั้งกล่าวว่า รัฐบาลสามารถยกเลิกมาตรา 44 ได้

สำหรับเรื่องรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย สื่อมวลชนถามว่า โครงการนี้จะติดปัญหาในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือไม่ ผู้ว่าฯ กทม.ตอบว่า หากรถไฟฟ้า 20 บาทของรัฐบาลหมายถึง ‘20 บาทตลอดเส้น’ ต้องไปดูรายละเอียดของนโยบายรัฐบาลก่อน เพราะหากกำหนดราคาไว้ที่ 20 บาทตลอดสายจริง รัฐบาลจะต้องนำเงินมาชำระหนี้ให้กับ กทม. เพราะรถไฟฟ้าสายสีเขียวยังติดสัมปทานจนถึงปี 2572 เอกชนจึงมีสิทธิที่จะเก็บค่าโดยสารเท่าที่ต้องการได้ ดังนั้น ต้องรอให้ผ่านปี 2572 ไปก่อน ภาครัฐถึงจะมีอำนาจจัดเก็บและกำหนดค่าโดยสารเองได้ 

อย่างไรก็ตาม ชัชชาติกล่าวต่อว่า การเก็บอัตราค่าโดยสาร 20 บาท อาจจะไม่คุ้มค่า เพราะยังมีค่าใช้จ่ายในการจ้างเดินรถอยู่อีกมาก หากคำนวณราคาที่เป็นไปได้มากที่สุด จะอยู่ที่ 33 บาทตลอดสาย

สื่อมวลชนถามต่อว่า จะมีการพิจารณายกเลิก ‘มาตรา 44’ กฎหมายที่เขียนขึ้นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือไม่ เพราะเป็นสาเหตุให้รถไฟฟ้าสายสีเขียวดำเนินงานต่อไม่ได้ และเพื่อโอนอำนาจในการจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียวกลับคืนมาเป็นของภาครัฐ ชัชชาติตอบว่า ต้องแล้วแต่ทางรัฐบาล เพราะมาตรา 44 ถูกบัญญัติไว้ว่า รัฐบาลจะต้องเป็นผู้ต่อสัญญาเอง ซึ่งในบัญญัติไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นรัฐบาลชุดใด เท่ากับว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันก็มีสิทธิเดินหน้าต่อได้ อย่างไรก็ตาม หากเดินหน้าต่อไม่สำเร็จ ต้องให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการเสนอทางออกแทน 

Tags: , , , ,