สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 โดยสำรวจระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 โดยเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 806 ตัวอย่าง 

ทั้งนี้ เป็นผลการสำรวจภายใต้คำถามที่ว่า ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะมาถึง ท่านจะเลือกผู้สมัครคนใดพบว่า ประชาชนจะเลือก

1. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครหมายเลข 8 40.8%

2. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครหมายเลข 1 จากพรรคก้าวไกล 9.8%

3. พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครหมายเลข 6 8.6% 

4. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 4 จากพรรคประชาธิปัตย์ 8.1%

5. สกลธีร์ ภัททิยกุล ผู้สมัครหมายเลข 3 4.3%

6. ยังไม่ตัดสินใจ ระหว่างชัชชาติกับวิโรจน์ 7.5% 

7. ยังไม่ตัดสินใจ ระหว่างพลตำรวจเอกอัศวินกับสกลธีร์ 5%

สำหรับผลการสำรวจรอบก่อนหน้านี้ของสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีการสำรวจประชาชน 1,038 คน เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 702 คน และไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 336 คน พบว่า ประชาชนเลือก ชัชชาติ 42.4% รองลงมาคือ สุชัชวีร์ 12% พลตำรวจเอกอัศวิน 6.7% วิโรจน์ 5.7% สกลธี 5.7% รสนา 2.7% โฆสิต 2.3% ยังไม่ได้ตัดสินใจ 18.2% และไม่ประสงค์ลงคะแนน 2%

Tags: , ,