จากรายงานข้อมูลผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 72,314 คนแรกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นักวิจัยพบว่า อัตราการเสียชีวิตระหว่างกลุ่มอายุแตกต่างกันมาก ผู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่า ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ผู้เสียชีวิต 15% คือผู้ที่อายุมากกว่า 80 ปี ส่วนผู้ที่อายุน้อยกว่า 50 ปี อัตราการเสียชีวิตต่ำกว่า 1%

ที่อิตาลี ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในยุโรป ประชากร 1 ใน 4 มีอายุ 65 ปีขึ้นไป  ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เกิน 1,000  คนแล้ว มีรายงานจากเมืองตูรินว่า หน่วยงานคุ้มครองพลเมืองภูมิภาคพายด์มอนท์ออกเอกสารแจ้งระเบียบวืธีสำหรับการปฏิบัติงานของแพทย์ว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง จะไม่ได้รับการรักษาในห้องไอซียู  ถ้าไม่มีพื้นที่ในโรงพยาบาลเพียงพอ

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่แม้จะร่างกายแข็งแรงก็เสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ หากได้รับเชื้อ ส่วนหนึ่งมาจากระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงเนื่องจากอายุที่มากขึ้น ผู้สูงอายุมักมีโรคประจำตัวเรื้อรังอยู่ เช่น มะเร็ง หรือโรคเบาหวาน

นอกจากนี้ปัจจัยทางสังคมก็มีบทบาทสำคัญ เช่น การระบบการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลาปกติ  มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและการกักตัวยังคงเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการปกป้องผู้สูงอายุในช่วงการระบาดของโรค แต่ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความรู้สึกโดดเดี่ยว ผู้สูงอายุจำนวนมากอาจจะไม่สุงสิงกับใครมาก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโรคอยู่แล้ว ซึ่งทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตร่วมด้วย

หลายประเทศเริ่มออกมาตรการที่เจาะจงไปยังกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ที่สหราชอาณาจักร แมท แฮนค็อก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ในอีกไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้ ชาวอังกฤษที่อายุ 70 ปีขึ้นไปต้องอยู่แต่ในบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และเมื่อรัฐบาลประกาศแล้ว ผู้สูงอายุจำต้องอยู่บ้านเป็นเวลานานมาก และให้สมาชิกทั้งครอบครัวกักตัวเองอยู่ที่บ้านด้วย

ขณะที่รัฐบาลเริ่มพูดคุยกับศูนย์สุขภาพเอกชนเพื่อเตรียมจัดหาเตียงพยาบาลเสริมในโรงพยาบาลเอกชน บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคมว่าจะให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (NHS) ในการจัดหาเครื่องช่วยหายใจเพิ่ม ส่วนแฮนค็อกกล่าวว่า ได้ขอให้โรงงานต่างๆ ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนโรงแรมต่างๆ อาจถูกใช้เป็นพื้นที่สถานพยาบาล

ที่ฝรั่งเศส ประธานาธิบดีมาครงขอความร่วมมือให้ผู้ที่อายุเกิน 70 ปี ที่มีโรคประจำตัวและผู้พิการอยู่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุด “พวกเขายังออกจากบ้านไปซื้อของ รับอากาศได้ แต่ควรจำกัดการติดต่อกับคนอื่นๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม กาวิน นิวซอม ผู้ว่าการรัฐประกาศให้ผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป แยกตัวเองออกจากคนอื่นๆ  รวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น ความดันผิดปกติ โรคไตเรื้อรัง หอบหืด ตับ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกัน สตรีมีครรภ์ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง เขาให้เหตุผลว่า หวังว่าวิธีนี้จะช่วยไม่ให้ผู้สูงอายุสัมผัสกับไวรัส และเราให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของพวกเขา

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ สหรัฐอเมริกาหรือ CDC มีคำเตือนเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุในการลดความเสี่ยงว่า ให้สำรองข้าวของที่จำเป็น โดยเฉพาะยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เช่น การล้างมือบ่อ่ยๆ ไม่เอามือสัมผัสใบหน้า รักษาระยะห่างระหว่างตัวเองกับคนอื่น หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น ในช่วงการระบาด ให้อยู่ที่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุที่ ปัญหาสุขภาพส่วนตัว เพราะผู้ที่อายุน้อยแต่มีโรคเรื้อรังก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากความรุนแรงของโรคมากกว่าคนที่มีสุขภาพดี

สำหรับคนที่อายุน้อยสามารถจำกัดการแพร่เชื้อไปยังผู้ที่เปราะบางกว่าได้ด้วยการรักษาสุขอนามัยที่ดี กักตัวเองถ้ามีอาการป่วย และทำตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม

ที่มา:

https://www.nytimes.com/2020/03/14/health/coronavirus-elderly-protection.html

https://www.vox.com/2020/3/12/21173783/coronavirus-death-age-covid-19-elderly-seniors

https://www.bbc.com/news/uk-51893736

https://www.latimes.com/california/story/2020-03-15/california-seniors-isolated-bars-close-coronavirus-gavin-newsom

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html#who-is-higher-risk

https://news.yahoo.com/italians-over-80-left-die-151225888.html

https://www.straitstimes.com/world/europe/coronavirus-france-to-close-schools-says-macron

ภาพ : Manuel Silvestri/REUTERS

Tags: , ,