แม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะเคยได้ยินหรืออ่านมาบ้างว่าการดื่มแอลกอฮอล์วันละแก้ว สองแก้ว หรือในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปร่วมกับการรับประทานอาหารมีส่วนช่วยให้สุขภาพดี แต่ล่าสุดมีผลวิจัยออกมาว่าคนที่งดดื่มแอลกอฮอล์ไปเลย จะมีความสุขทางใจสูงกว่าคนที่ดื่มเป็นประจำหรือดื่มบ้างเล็กน้อย 

ผลการศึกษาวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมการแพทย์ของแคนาดา (CMAJ) โดยใช้การเปรียบเทียบกับผู้บริโภคที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางในเครื่องดื่ม 14 ชนิดหรือน้อยกว่าสำหรับผู้ชาย และ 7 ชนิดหรือน้อยกว่าสำหรับผู้หญิง โดยผู้ที่เข้าร่วมในการทำวิจัยครั้งนี้มีอายุเฉลี่ย 49 ปี มีทั้งผู้ที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เลยหรือดื่มในระดับปานกลาง ซึ่งในกลุ่มนี้รวมถึงคนที่เคยดื่ม คนที่เพิ่งเริ่มดื่ม นักดื่มที่ดื่มเป็นประจำสม่ำเสมอ นักดื่มที่เคยดื่มเป็นประจำสม่ำเสมอ และผู้ที่ไม่ดื่มเลยตลอดชีวิต โดยใช้เวลาในการติดตามผลนานถึง 5 ปีเลยทีเดียว

โดยผลการติดตามในช่วงต้นปรากฏว่าคนที่ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์เลยในชีวิตมีระดับสุขภาพจิตที่ดีที่สุด จากนั้นเมื่อดูในกลุ่มคนที่เคยดื่มแล้วเลิกดื่มโดยเฉพาะในผู้หญิงจะพบว่ามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอย่างน่าสนใจ 

เมื่อดูที่กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นกลุ่มครอบครัว นักวิจัยประเมินระดับสุขภาพจิตที่ดีโดยใช้คะแนน 100 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากผู้หญิงที่เคยดื่มแล้วเลิกดื่มกับผู้หญิงไม่เคยดื่มเลยตลอดชีวิต พบว่ากลุ่มผู้หญิงที่เคยดื่มแล้วเลิกดื่มมีการพัฒนาสุขภาพจิตที่ดีขึ้นโดยเฉลี่ย 1.44 คะแนนมากกว่าผู้ที่ไม่เคยดื่มเลยตลอดชีวิตเสียอีก 

ดร. ไมเคิล นี ผู้ร่วมวิจัยและเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองแห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกงกล่าวว่าการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยเฉพาะในผู้หญิง

มีผู้เข้าร่วมงานในงานวิจัยชิ้นนี้ถึง 10,386 คนในฮ่องกง นอกจากนั้นผลการวิจัยครั้งนี้ยังได้ข้อมูลมาจากองค์กรการสำรวจระบาดวิทยาแห่งชาติเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และสภาพที่เกี่ยวข้อง (National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions) มาใช้ในการเปรียบเทียบอีกด้วย รวมไปถึงการสำรวจและทำแบบสอบถามผู้คนจำนวน 31,079 ซึ่งกระทำโดยสถาบันแห่งชาติด้านการเสพติดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และโรคพิษสุราเรื้อรังในสหรัฐอเมริกา (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism)  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผลลัพธ์ที่ได้นั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคม ดัชนีมวลกาย และการสูบบุหรี่อีกด้วย

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วโลกนั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่จะมีนโยบายที่มีประสิทธิภาพ แม้เราจะได้ทำการค้นพบว่าการดื่มในระดับปานกลางสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้ แต่การเลิกดื่มเลยสามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นได้มากกว่าและสูงสุดอีกด้วย” 

แม้ผลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยในเรื่องปริมาณที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ว่ามันเท่าไรกันแน่  คำแนะนำจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ของสหราชอาณาจักรกล่าวว่า คำว่าปลอดภัยที่สุดสำหรับชายและหญิง ก็คือไม่ควรดื่มเกิน 14 หน่วยต่อสัปดาห์ หรือเท่ากับเบียร์หกไพน์หรือประมาณหกแก้วนั่นเอง 

อ้างอิง

https://www.medicalnewstoday.com/articles/325686.php

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190708084334.htm

https://www.independent.co.uk/news/health/alcohol-women-give-up-drinking-mental-health-abstinence-study-a8992561.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1JQ4e0xvrAvlaXbqm5WC2Sxm4eS7dM33Kx6s6zUHPDnyvkzcVS1E6Ih30#Echobox=1562584168

ภาพ : GETTYIMAGES

 

Tags: ,