The Momentum ชวน หมอท็อป – นพ. ธนัตถ์ ชินบัญชร แพทย์วิจัย และแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มาช่วยตอบข้อสงสัยเรื่องเอชไอวี และอยากชวนผู้อ่านลองตอบคำถามไปด้วยกัน เพื่อวัดความเข้าใจของคุณต่อเรื่องนี้ แล้วอย่าลืมแชร์หน่อยว่า คุณได้กี่คะแนน 

 

Tags: , ,