เพร็พ (PrEP) ย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis คือยาที่ใช้ในการป้องกันเชื้อเอชไอวี (HIV) ก่อนการสัมผัสโรค ส่วนเพ็พ (PEP) ย่อมาจาก Post-Exposure Prophylaxis เป็นยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในกรณีฉุกเฉิน หลังสัมผัสความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี ปัจจุบันการจะได้รับยา PrEP และ PEP นั้นจะต้องผ่านการตรวจจากแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ จากสถานพยาบาลหรือสถานให้บริการโดยเฉพาะ 

ซึ่งในตอนนี้แคลิฟอร์เนียกำลังจะผ่านร่างกฎหมาย Senate Bill 159 กำหนดให้ยา PrEP และ PEP สามารถวางจำหน่ายที่ร้านขายยา และหาซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ โดยร่างกฎหมายนี้เกิดจากการเขียนและนำร่างเข้าสู่สภาของสก็อตต์ ไวเนอร์ วุฒิสมาชิกจากซานฟรานซิสโก ร่วมด้วยทอดด์ กลอเรีย ผู้แทนราษฎรจากซานดิเอโก เพื่อให้รัฐสภาผ่านออกมาเป็นกฎหมาย โดยในตอนนี้ผ่านความเห็นชอบด้วยมติเกือบเป็นเอกฉันท์ในวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว โดยมีมูลนิธิซานฟรานซิสโกเอดส์เป็นผู้สนับสนุน

การให้ยาทั้งสองสามารถวางขายได้ที่เคาน์เตอร์ร้านขายยาก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อกังวล โดยเฉพาะการติดต่อซื้อยาของผู้ที่ต้องการรับยากับเภสัชกรหรือคนขายยา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเคอะเขินในการติดต่อซื้อขาย พุดคุยกัน โดยเฉพาะในร้านขายยาที่มีคนพลุกพล่าน หรือหากเภสัชกรไม่เข้าใจถึงการใช้ยาเป็นอย่างดี ก็อาจทำให้ไม่สามารถอธิบายถึงวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ในการใช้ยาที่ถูกต้องเพื่อให้การใช้ยานั้นสัมฤทธิ์ผลได้ 

ในการนี้ ผู้ที่จะรับยายังต้องได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีภายในเจ็ดวันก่อนการซื้อยา และจะได้รับคำแนะนำจากเภสัชกรเกี่ยวกับผลข้างเคียงและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการใช้ยา และเภสัชกรจะต้องแจ้งข้อมูลนี้กับผู้ดูแลผู้ที่จะรับยาด้วย โดยในขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดราคายาว่าหากจะมีการวางขายในร้านขายยานั้นจะมีราคาเท่าไร 

อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าการออกกฏหมายในครั้งนี้จะได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย สมาคมการแพทย์แคลิฟอร์เนียออกมากล่าวถึงกฎหมายนี้ว่า “PrEP เป็นยาที่ต้องการความปลอดภัยและการพิจารณาในระดับสูงและไม่สามารถทำที่ร้านขายยาได้” โดยทั่วไปก่อนจะมีการสั่งยา PrEP ให้ผู้รับยา หรือแม้ในขณะที่ผู้รับยาใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง ผู้รับยาจะต้องได้รับการตรวจการทำงานของตับและไต และผลข้างเคียงจากการใช้ยาด้วย โดยทางสมาคมต้องการให้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ก่อนจะประกาศใช้ และให้คำแนะนำว่าควรจะให้เฉพาะยา PEP เท่านั้นที่สามารถวางจำหน่ายได้ในร้านขายยา 

อ้างอิง

https://www.out.com/health/2019/8/11/prep-and-pep-could-become-over-counter-drugs

https://www.ebar.com/news/news//274153 

https://www.sfchronicle.com/politics/article/California-may-make-anti-HIV-drug-available-13904248.php 

ภาพ : GETTYIMAGES

Tags: , , , , , ,