ในช่วงที่สงครามพิพาทแย่งชิงดินแดนระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ดำเนินมาเป็นเวลากว่า 75 ปี (ค.ศ.1947-2022) ท่ามกลางการถกเถียงทางข้อมูลประวัติศาสตร์ว่า ชาวอาหรับหรือชาวยิว ใครกันแน่ที่มีสิทธิ์ครอบครองผืนแผ่นดินอันศักสิทธิ์อย่างเยรูซาเล็ม (Jerusalem) ยังมีคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าตนเป็น ‘ชาวยิวขนานแท้’ ที่มีส่วนทำให้เกิดอาณาจักรอิสราเอล และเป็นลูกหลานผู้สืบเชื้อสายโดยตรงจาก ‘อดัมกับอีฟ’ ชายหญิงคู่แรกบนโลก

กลุ่มคนดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า ‘เผ่าสะมาริตันส์’ (Samaritans)

ปัจจุบัน ชนเผ่าสะมาริตันส์มีถิ่นพักอาศัยในเมืองนาบรุส เขตเวสต์แบงก์ ประเทศอิสราเอล และมีจำนวนประชากรเหลือเพียง 1 พันคน แต่ในจำนวนน้อยนิดเพียงหยิบมือ พวกเขากลับเก็บรักษาหลักฐานชิ้นสำคัญที่อาจบ่งชี้ถึงจุดกำเนิดความเป็นมาของศาสนาตระกูลอับราฮัม (Abrahamic religions) นั่นคือ ‘พระคัมภีร์ไบเบิล’ เล่มแรกที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วน และมีตัวอักษรภาษาเฉพาะเป็นของตนเอง ขณะเดียวกันพวกเขายังใช้ชีวิตลอยตัวเหนือปัญหาข้อขัดแย้งพิพาทดินแดนปาเลสไตน์ รวมถึงไม่เข้าร่วมวงขัดแย้งกับผู้คนในศาสนาอื่นๆ

คำถามสำคัญต่อมาคือ สิ่งที่ชนเผ่าสะมาริตันส์กล่าวอ้างจริงเท็จเพียงใด พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไร ท่ามกลางไฟสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์ และจุดกำเนิดที่แท้จริงของพวกเขามาจากไหนกันแน่?

Tags: ,