11 มิถุนายนนี้ พลเอกประยุทธ์จะขึ้นเป็นนายกฯ ครบ 8 ปี อย่างเป็นทางการ ด้วยสถิติดังกล่าว จะทำให้เขากลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ตามหลัง จอมพล ป. พิบูลสงคราม, จอมพล ถนอม กิตติขจร และ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ด้วยสถิติขณะนี้ เหลืออีกเพียงไม่กี่เดือน หากพลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งจนครบเทอม หรือเกือบครบเทอมได้ ก็จะสามารถทำลายสถิติของพลเอกเปรมได้ทันที

หากมองย้อนกลับไป พลเอกเปรมถือเป็น ‘ต้นแบบ’ สำคัญของพลเอกประยุทธ์ ทั้งในเชิงนโยบายเศรษฐกิจ การพยายามใช้กลไกรัฐราชการในการขับเคลื่อนประเทศ ไปจนถึงระบอบประชาธิปไตย ‘ครึ่งใบ’ ในเทอมหลัง ก็ดูจะได้รับอิทธิพลมาจากพลเอกเปรมไม่น้อย

แต่จนแล้วจนรอด ‘ประยุทธ์’ ก็ไม่ใช่ ‘ป๋าเปรม’ รัฐบาลผสม กลไกรัฐที่สร้างมา ใกล้ ‘หมดเวลา’ ลงไปทุกขณะ และดูเหมือนว่าการลงจากตำแหน่งแบบสวยงาม สวยหรู แบบพลเอกเปรม สำหรับตัวพลเอกประยุทธ์นั้น ก็ดูจะห่างไกลออกไปทุกที

b-holder ตอนนี้ จะพาไปวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างในทางการเมือง ระหว่างพลเอกประยุทธ์และพลเอกเปรม แล้วทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงไม่เท่ากับพลเอกเปรม และไม่มีทางเป็นพลเอกเปรมได้ บวกกับร่วมกันทำนายบั้นปลายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ ว่าถึงที่สุดจะมีสภาพเป็นอย่างไร

Tags: ,