นอกจากยุค จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ จะเป็นยุค ‘เปลี่ยนผ่าน’ ของการเมืองไทยแล้ว ยังเป็นยุคแห่งการก่อร่างสร้าง ‘นายทุน’ ว่ากันว่านักธุรกิจจำนวนมากที่เห็นหน้าค่าตากันทุกวันนี้ สามารถ ‘สร้างตัว’ และ ‘สะสมทุน’ ได้ โดยเริ่มจากห้วงเวลาสั้นๆ นี้ ขณะเดียวกัน สภาพการเมืองแบบรัฐเผด็จการพ่อขุนอุปถัมภ์ผูกขาด ยิ่งเอื้อให้นักธุรกิจหน้าใหม่สามารถทำธุรกิจได้สะดวกโยธินมากขึ้น

b-holder Podcast สัปดาห์นี้ พาย้อนกลับไปดูพัฒนาการทุนไทยยุคจอมพลสฤษดิ์ ว่าพวกเขาเริ่มร่ำรวยขึ้นได้อย่างไร และบรรยากาศการเมืองแบบใดที่ทำให้คนเหล่านี้สามารถร่ำรวย สร้างทรัพย์ศฤงคารได้ในห้วงเวลาการ ‘พัฒนา’ ประเทศ