เวียดนามกำลังจะ ‘แซง’ ไทย คือมายาคติที่ฝังหัวคนไทยมานานนับสิบปี ในอดีตอาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลก และห่างไกลความเป็นจริง แต่ ณ ปัจจุบัน อัตราการเจริญเติบโตของเวียดนามเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเทศ ‘วัยรุ่น’ อย่างเวียดนามนั้นเนื้อหอมในสายตาต่างชาติ GDP ของเวียดนามโตเฉลี่ยในอัตรา 7% อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ GDP ย่ำอยู่กับที่ ที่ไม่เกิน 5% มานานหลายปี ขณะที่อัตราการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ล่าสุดนั้น เวียดนามก็แซงไทยไปแล้วเรียบร้อย

ดัชนี้ชีวัดทางเศรษฐกิจนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ และไม่มีอะไรหลอกได้ หากไทยยังเติบโตแบบนี้ และหากเวียดนามยังเติบโตแบบนี้ เป็นที่ชัดเจนว่าขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามจะแซงไทยในอีก 10 ปี ร่วมกันหาคำตอบว่า เพราะเหตุใดประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้ ถึงได้มีศักยภาพมากพอที่จะเป็น ‘คู่เทียบ’ กับบ้านเรา ขณะเดียวกัน มีเหตุและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ไทยยังคงย่ำอยู่กับที่ และเพราะเหตุใด หากยังเป็นไปในลักษณะนี้ สยามเมืองยิ้มอาจค่อยๆ ตายไป ค่อยๆ หมดความสำคัญในเวทีโลก และระบบเศรษฐกิจโลกในที่สุด

Tags: ,