ครบรอบ 32 ปี กำแพงเบอร์ลิน หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ ม่านเหล็ก (Iron curtain) ล่มสลาย กำแพงแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1961 ที่ได้แบ่งเมืองหลวงของเยอรมนีออกเป็น 2 ฝั่ง ยาวนานเกือบ 30 ปี

ย้อนกลับไปเมื่อช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมนีพ่ายแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตร ที่ประกอบด้วย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต เหล่าผู้ชนะสงครามทั้ง 4 ประเทศ ได้ตัดสินใจแบ่งพื้นที่เยอรมนีออกจากกัน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของแต่ละประเทศนั้นๆ

โดย อังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส ปกครองเบอร์ลินตะวันตก และโซเวียตปกครองเบอร์ลินตะวันออก ภายหลังการแบ่งแยกพื้นที่ออกจากกัน ทำให้เกิด 2 แนวคิด 2 อุดมการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ฝั่งเยอรมนีตะวันตกมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ส่วนฝั่งเยอรมนีตะวันออกปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสม์

13 สิงหาคม 1961 กำแพงเบอร์ลินได้ถือกำเนิดขึ้นในชั่วข้ามคืน โดย นิกิตา ครุชชอฟ ผู้นำสหภาพโซเวียตขณะนั้น ได้สั่งให้สร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นเพื่อป้องกันผู้คนหลบหนีออกจากฝั่งตะวันตก กำแพงเบอร์ลินมีความยาวถึง 155 กิโลเมตร และสูงถึง 4 เมตร ม่านเหล็กดังกล่าวนอกจากจะป้องกันไม่ให้ผู้คนหลบหนีแล้ว ยังส่งผลให้ครอบครัว ญาติพี่น้องจำนวนมาก ต้องพลัดพรากจากกัน หรือแม้แต่คนที่ทำงานอยู่ที่เยอรมนีตะวันตกก็พลอยตกงานไปด้วย ตลอดระยะเวลา 28 ปี กำแพงเบอร์ลินมีหอสังเกตการณ์ถึง 302 แห่งตลอดแนวกำแพง มีกับระเบิดจำนวนมาก และมีเวรยามเฝ้าอย่างเข้มงวด

จุดจบของกำแพงเบอร์ลินเกิดในช่วงศตวรรษที่ 1980 จากการลุกฮือประท้วงต่อต้านสหภาพโซเวียต จนวันที่ 9 พฤศจิกายน 1989 ผู้นำเยอรมนีได้มีการประกาศว่าจะเปิดพรมแดนที่ปิดกั้นเยอรมนีทั้งสองฝั่งออก จึงเกิดการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากที่กำแพงเบอร์ลิน ผู้คนจากฝั่งตะวันออก ข้ามไปยังฝั่งตะวันตก และเริ่มใช้อุปกรณ์ทุกอย่างทุบทำลายกำแพง ที่กั้นพวกเขาไม่ให้ไปมาหาสู่กัน กระทั่งกำแพงเบอร์ลิน ได้ถูกทำลายลงอย่างราบคาบในที่สุด คงเหลือเพียงซากปรักหักพัง และอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงมรดกจาก ‘สงครามเย็น’

นับจากนั้น วันที่ 9 พฤศจิกายน 1989 จึงถูกกำหนดให้เป็นวันล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน

Tags: , , ,