การทำประชามติว่าด้วยการการุณยฆาตของนิวซีแลนด์จัดขึ้นคู่ขนานไปกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปเมื่อต้นเดือนตุลาคม พร้อมกันกับการทำประชามติเรื่องการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ ต่างกันตรงที่การทำประชามติเรื่องกัญชาไม่ผูกพันทางกฎหมาย ผลการลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการนี้ทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ 7 ที่ยินยอมให้มีการการุณยฆาต

หลังจากทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีโอกาสนำเสนอเหตุผลของแต่ละฝ่าย และอภิปรายผ่านแคมเปญต่างๆ มานานนับปี ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ซึ่งนับไปได้แล้ว 83% ชี้ว่า มีผู้สนับสนุนกฎหมายทางเลือกในการยุติชีวิต (End of Life Choice Act) 2019  คิดเป็น 65% ขณะที่มีผู้ลงคะแนนไม่เห็นด้วย 34% แม้ตอนนี้จะยังไม่รวมคะแนนจากการออกเสียงด้วยวิธีพิเศษ 400,000 เสียง ซึ่งรวมถึงการลงคะแนนในต่างประเทศด้วย แต่ด้วยคะแนนที่สนับสนุนมากเท่านี้ ผลการลงคะแนนที่เหลือจะไม่เปลี่ยนแปลง จะมีการยืนยันผลการประชามติอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ กฎหมายนี้จะเริ่มบังคับใช้พฤศจิกายน 2021

ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านรัฐสภาไปเมื่อปี 2019 หลังจากที่มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีการรับฟังความเห็นจากประชาชนมากมาย กฎหมายนี้ระบุว่า จะสามารถกระทำการุณยฆาตได้ก็ต่อเมื่ออายุ 18 ปีขึ้นไป บุคคลนั้นเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่คาดว่าจะเสียชีวิตภายใน 6 เดือน สมรรถภาพทางกายแสดงอาการเสื่อมถอย การตัดสินใจให้ยุติชีวิตมาจากการได้รับข้อมูลครบถ้วน แพทย์หรือพยาบาลที่มีอำนาจทางกฎหมายจะเป็นผู้ดำเนินการหรือออกใบสั่งยาภายใต้การควบคุมและเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายระบุไว้หรือไม่ นอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดไว้ว่า บุคคลไม่สามารถดำเนินการยุติชีวิตได้ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากอายุ มีปัญหาสุขภาพจิต หรือพิการเพียงอย่างเดียว

ตัวแทนจากพรรค ACT กล่าวว่า นี่เป็นชัยชนะของชาวนิวซีแลนด์ทุกคน เรากลายเป็นผู้ที่มีเมตตาและเป็นสังคมที่มีมนุษยธรรม ชาวนิวซีแลนด์หลายพันคนที่ระทมทุกข์มายาวนานจะมีทางเลือกให้กับร่างกายของตนเองอย่างมีศักดิศรี ซึ่งได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ส่วนฝ่ายรณรงค์ไม่เห็นด้วยมองว่า การการุณยฆาตเป็นการคุกคามความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ส่วนหนึ่งมองว่ามันขัดต่อการรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตาย

ขณะที่ผลคะแนนในประเด็นกัญชาสูสีกว่ามาก มีผู้ลงคะแนนคัดค้านการรับรองให้การใช้กัญชาเพื่อสันทนาการถูกกฎหมายอยู่ที่ 53% และเห็นด้วย 53% จึงมีความเป็นไปได้ที่คะแนนจะพลิก จากคะแนนที่ยังไม่ได้นับ ซึ่งจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 พฤศจิกายน 

ที่มา:

https://apnews.com/article/referendums-marijuana-elections-euthanasia-new-zealand-0023a13c7bcfdd431c353adbf284e28b

https://www.bbc.com/news/world-asia-54728717

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/30/new-zealand-votes-to-legalise-euthanasia-but-against-legalising-cannabis-in-referendum

ภาพ REUTERS/Philippe Wojazer 

Tags: ,