ไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่มีความเครียดจากการอยู่ในเมืองใหญ่ เพราะหนูที่อยู่ในพื้นที่แออัดอย่างนิวยอร์กมีปัญหาสุขภาพและมีโอกาสเป็นโรคที่เกิดจากการกินอาหารและมลพิษ เช่นเดียวกับมนุษย์

งานวิจัยที่นำโดยอาร์เบล ฮาร์แพค นักพันธุศาสตร์ประชากร มหาวิทยาลัยโคลัมเบียรวบรวมข้อมูลหนูสีน้ำตาลในนิวยอร์กเกือบ 400 ตัว และลำดับจีโนมของหนู 29 ตัวเพื่อเปรียบเทียบกับลำดับจีโนมของหนูในพื้นที่ชนบทของจีน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของหนูสายพันธุ์นี้พบว่า ยีนในหนูที่เกี่ยวกับการกินอาหาร พฤติกรรม และการเคลื่อนไหวอาจจะทำให้หนูในนิวยอร์กเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมเมือง

“เรารู้ว่า หนูเปลี่ยนพฤติกรรมและการกินอาหารด้วยวิธีที่เหลือเชื่อ เช่นเดียวกับที่ชุมชนมนุษย์เปลี่ยนแปลง ในนิวยอร์กเราก็จะเห็นหนูกินเบเกลและเบียร์ ส่วนในปารีสหนูก็กินครัวซองท์กับเนย” ฮาร์แพคกล่าว

เมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มตัวอย่าง แพทเทิร์นของยีนของหนูในนิวยอร์กแตกต่างจากหนูต้นกำเนิดมาก “สิ่งที่เหมือนกันระหว่างมนุษย์กับหนูก็คือ การกินอาหาร ทุกวันนี้อาหารของมนุษย์ในเมืองเต็มไปด้วยน้ำตาลและไขมันที่ผ่านกระบวนการแปรรูป ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพขณะนี้ ความกังวลด้านสุขภาพในเรื่องนี้มีในหนูเช่นกัน”

ข้อค้นพบสำคัญคือ มีความเป็นไปได้ที่หนูในเมืองซึ่งสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงของยีนคล้ายกัน “หนูก็เหมือนคนที่อาศัยอยู่ในเมืองที่หนาแน่น ซึ่งสามารถนำไปสู่การถ่ายทอดเชื้อโรคระหว่างกันได้” นอกจากนี้ ยุงที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในพื้นที่เขตเมืองทั่วโลกก็สัมผัสกับโรคร่วมกันกับคนและหนูด้วย

อย่างไรก็ตาม ไม่ชัดเจนว่าหนูเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนยีนเมื่อไหร่ อาจจะเพิ่งปรับตัวหรือใช้เวลามาหลายร้อยปีแล้ว  จากนี้ทีมวิจัยจะเริ่มทดสอบจากหนังของหนูสีน้ำตาลอายุ 125 ปีที่เก็บไว้ในนิวยอร์ก และวิเคราะห์หาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ยีนหนึ่งที่ทีมวิจัยให้ความสำคัญคือ ยีนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านตำแหน่งที่อยู่ “นี่สะท้อนความจริงที่ว่าหนูในเมืองต้องเดินทางผ่านสภาพแวดล้อมประดิษฐ์อย่างยิ่ง ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากที่อยู่อาศัยเดิมตามธรรมชาติ ดังนั้นอาจบอกได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงของยีนอาจวิวัฒนาการมาเพื่อช่วยให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นในท่อน้ำทิ้ง

นอกจากนี้ยังมีความเปลี่ยนแปลงที่ยีนที่ชื่อ CACNA1C ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางจิตของมนุษย์ ทีมวิจัยบอกว่า พฤติกรรมหนูที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระดับดีเอ็นเออาจเป็นการตอบสนองต่อการถูกคุกคามในระดับท้องถิ่น 

 

ที่มา:

https://www.independent.co.uk/news/science/rats-new-york-city-life-evolve-human-habits-a9385171.html

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/08/new-york-rats-evolve-to-mirror-human-habits

https://news.sky.com/story/rat-race-how-new-yorks-rodents-have-evolved-to-mirror-city-dwelling-humans-11953373

ภาพ : Lucas Jackson/REUTERS

 

Tags: , ,