ตลาดดอกไม้เก่าแก่ที่สุดในเขตพระนคร หรือที่เรารู้จักกันในนามปากคลองตลาด ได้รังสรรค์ซุ้มดอกไม้สดเพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม โดยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้ร่วมกันจัดเต็มสุดความสามารถเพื่อเทิดพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ประชาชนจากหลากหลายที่ให้ความสนใจและทราบข่าวจากทางภาพถ่ายบนเฟซบุ๊ก จึงทำให้ตลาดดอกไม้กลับมาสดชื่นครึกครื้นเพิ่มมากขึ้นจากคนไทยและนักท่องเที่ยวในเวลากลางวัน

การตกแต่งประดับประดาดอกไม้เป็นซุ้มต่างๆ ล้วนแล้วแต่ใช้เวลาและความสามารถเฉพาะทาง ซึ่งยังได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติในด้านความถนัดและยังส่งผลดีต่อจิตใจของผู้มาเยี่ยมชม

สุดท้ายนี้ที่จะลืมไม่ได้ ทางชาวปากคลองตลาดขอฝากขอบคุณเทศกิจที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดซุ้มเทิดพระเกียรติในครั้งนี้มา ณ ที่นี้ ซึ่งจะจัดถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2559

Tags: