ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนคือต่างคนต่างพยายามใช้ความสามารถและความถนัดของตัวเองสร้างสรรค์ผลงานเพื่อถวายให้กับพ่อของแผ่นดินเป็นครั้งสุดท้าย

ด้วยเหตุนี้นิตยสาร a day BULLETIN จึงได้รวบรวม 9 ผลงานศิลปะเพื่อในหลวงจาก 9 ศิลปินมาจัดวางบนปกต่อเนื่องกันมาถึง 9 ฉบับ และนี่คือผลงานและเบื้องหลังแรงบันดาลใจที่ถ่ายทอดจากศิลปินเหล่านั้น

ผลงาน: พระผู้เป็นแรงบันดาลใจของแผ่นดิน
ศิลปิน: อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง

“เราคงไม่อาจบอกได้ว่าสิ่งที่ท่านทรงทำทุกอย่างคือ ‘ความอัจฉริยะ’ แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านทรงสอนให้เรารู้คือ ถ้ามนุษย์ตั้งใจทำอะไรสักอย่าง ต้องศึกษาให้แจ่มแจ้งเสียก่อน และค่อยนำสิ่งนั้นไปต่อยอด ซึ่งพระองค์ทรงเป็นต้นแบบในเรื่องนี้มาตลอด”

ผลงาน: พระเจ้าอยู่หัว
ศิลปิน: ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

“พระบรมราโชวาทที่ผมยึดไว้เสมอคือ ‘ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้’”

ผลงาน: King 9
ศิลปิน: โลเล

“สิ่งที่ยากที่สุดในการวาดรูปพระองค์ท่าน คือการวาดยังไงก็ได้ให้เหมือน ในมุมมองของคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าวาดแบบไหนก็ได้ เพราะท่านก็มีคาแรกเตอร์ที่โดดเด่นอยู่แล้ว แต่สำหรับผมเอง ถ้าจะวาดท่านต้องวาดให้เหมือน”

ผลงาน: UNTITLED
ศิลปิน: วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

“ทุกคนสามารถทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเพื่อท่านได้ คือเราอาจจะเป็นแค่ภาพไมโครจิ๊กซอว์เล็กๆ แต่ถ้าไม่มีชิ้นส่วนเล็กๆ นี้ก็ไม่มีทางเป็นภาพที่สมบูรณ์”

ผลงาน: ติโต ความทรงจำในบทเพลงพระราชนิพนธ์
ศิลปิน: สุรเดช แก้วท่าไม้

“แมวตัวนี้คือ ติโต เป็นแมวของสมเด็จย่า ผมอยากสื่อสารผลงานนี้ผ่านเพลงพระราชนิพนธ์ของท่าน โดยให้ติโตเป็นผู้ที่อยู่กับพระองค์ท่านตั้งแต่ตอนที่ทรงเริ่มแต่งเพลง และถือเป็นคนแรกที่ได้ยินเพลงนี้ โดยโน้ตเพลงในภาพคือเพลง เทวาพาคู่ฝัน”

ผลงาน: พ่อของแผ่นดิน
ศิลปิน: ชุบ นกแก้ว

“การเอาองค์ประกอบของธรรมชาติมาทำให้เป็นรูปภาพขึ้นมา เป็นสิ่งที่ยากมาก ถ้าดูให้ละเอียดจะเห็นว่าเราสร้างภาพขึ้นจากภูเขาโล้นๆ ที่ไม่มีต้นไม้หรืออะไรเลย โดยเราก็หยิบจับเอาต้นไม้มารีทัชใส่ทีละต้นๆ จนกลายเป็นภาพพระองค์ท่านที่สมบูรณ์”

ผลงาน: รอยยิ้มของพระราชา
ศิลปิน: ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์

“ยิ่งคนที่ชอบงานศิลปะไทยก็น่าจะยิ่งอินในความยิ่งใหญ่ เครื่องทรงสีทองที่เหลืองอร่าม เหมือนที่เรายกให้ท่านเป็นสมมติเทพ แต่พอเราโตขึ้นมา ก็มองท่านในอีกมุม มองท่านเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่เคารพ ตอนที่ประชวรท่านก็ยังคงทรงงานอยู่ตลอดเวลา เราก็รู้สึกสงสาร อยากให้ท่านได้พัก”

ผลงาน: THE MASTER (NYC) No 2
ศิลปิน: จิตต์สิงห์ สมบุญ

“ไอเดียของงานชิ้นนี้คือการทำบล็อกภาพขึ้นมา จากนั้นนำบล็อกไปวางไว้ด้านหน้าพื้นหลัง ซึ่งเราจะมองเห็นพื้นหลังเหล่านั้นลอดผ่านตัวบล็อก เป็นที่มาของการทำบล็อกเป็นรูปพระองค์ท่าน แล้วนำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์มาซ้อนไว้ที่ด้านหลัง คือท่านเป็นเสมือนพ่อพิมพ์ที่ดี ถ้าบล็อกด้านหน้าดี ก็จะขับเน้นสิ่งที่อยู่ด้านหลังให้ดีไปด้วย”

ผลงาน: รอยยิ้มของพ่อ
ศิลปิน: สันติ  พิเชฐชัยกุล

“สาเหตุที่ผมปั้นผลงานชิ้นนี้ให้มีรอยยิ้มบนพระพักตร์ ก็เพราะอยากเห็นพ่อหลวงของเรายิ้มอย่างเป็นสุขนั่นเอง”