เมื่อโครงการ #ก้าวคนละก้าว #ก้าว ได้พุ่งเข้าสู่ “จุดหมาย” กับเส้นชัยที่ไปไกลกว่าก้าววิ่งที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของ ตูน Bodyslam ตลอดระยะเวลา 10 วัน หนทางยาว 400 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ – อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลบางสะพานในการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่ขาดแคลน เมื่อถึงจุดสิ้นสุด แม้การวิ่งจะจบลง แต่สิ่งที่ยังคงไปต่อคือภาพแห่งน้ำใจ ความหวัง และปรากฏการณ์ที่นำไปสู่สิ่งที่จะช่วยเหลื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกมากมาย

Tags: ,