ตรุษจีนปีนี้นักท่องเที่ยวจีนจองโรงแรมในไทยลดลง เหตุผลหลักมาจากการปราบปรามทัวร์ราคาถูก หรือ ‘ทัวร์ศูนย์เหรียญ’ (Zero-Dollar) เมื่อกันยายน 2016 คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะลดลง 7.7% ซึ่งน้อยที่สุดในรอบ 2 ปี ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ จะเพิ่มขึ้น 3.9% รัฐบาลไทยจึงแก้เกมด้วยการเจาะกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวจีนที่มีรายได้สูงขึ้น คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวจีนจะเพิ่มขึ้น 14% หรือประมาณ 5 แสนล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะเพิ่มขึ้นถึง 9 ล้านคนในปลายปี 2017

Tags: , ,