วันนี้ (2 มีนาคม) เวลา 9.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข ประชาชนเดินทางมารอรับหน้ากากอนามัยตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายแจกฟรีให้กับประชาชน คนละ 3 ชิ้น เพื่อลดความเดือดร้อนและให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด หลังจากมีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้หน้าการอนามัยขาดตลาด มีการกำหนดจุดไว้ภายในกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 9 จุด รวม 100,000 ชิ้น โดยไม่อนุญาตให้ข้าราชการในกระทรวงรับแจก ทั้งนี้ประชาชนที่มารับแจกบางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัด เนื่องจากไม่สามารถหาซื้อได้ในพื้นที่

ด้าน ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรงพยาบาลเอกชนประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ในการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ในขั้นวิกฤต ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ โดยระบุว่า หลังจากกระทรวงสาธารณสุขได้ให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งเตรียมการณ์รับสถานการณ์ที่อาจจะมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้าง โรงพยาบาลเอกชนได้รับคนไข้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 70 ในโรงพยาบาล แต่ปัจจุบัน โรงพยาบาลเอกชนประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยเข้าขั้นวิกฤต และโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งไม่มีหน้ากากอนามัยใช้แล้ว บุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้หน้ากากอนามัย ซึ่งมีความเสี่ยงมาก จึงขอความอนุเคราะห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให่กับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อที่โรงพยาบาลเอกชนจะสามารถควบคุมป้องกันไม่ให้มีการระบาดมากกว่านี้

“ทางโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งไม่สามารถจัดซื้อ/จัดหาหน้ากากอนามัยได้ เพราะกรมการค้าภายในได้ประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม และโรงงานผู้ผลิตต้องจัดส่งให้กับกรมการค้าภายในเท่านั้น ไม่สามารถจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนได้ และโรงพยาบาลเอกชนได้ติดต่อขอซื้อหน้ากากอนามัยจากทางการการค้าภายใน แต่ได้รับคำตอบว่า ให้แจ้งเข้าไปเพื่อเข้าระบบการรอคิว หากไม่มีหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการติดโรคในโรงพยาบาลเอกชน อาจจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และร้ายแรงมากขึ้น และจะไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้”

ด้าน อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัววานนี้ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจจัดหาหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น กระทรวงสาธารณสุข ไม่มีภารกิจจัดหาหน้ากากอนามัย มาจำหน่าย จ่าย แจก ให้กับประชาชน เว้นแต่ มีจำนวนที่เกินกว่าความต้องการใช้ของโรงพยาบาลในสังกัด ส่วนที่จะแจกให้ประชาชน วันละ 100,000 ชิ้น ที่กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน้ากากอนามัย ที่มีผู้บริจาค และองค์การเภสัชกรรม บริหารสต็อก แล้ว มีสินค้าคงเหลือ รวมแล้ว 1,400,000 ชิ้น จึงมอบให้กระทรวงสาธารณสุข นำไปแจกให้ประชาชน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้ โดยจะแจกหน้ากากอนามัยที่กระทรวงสาธารณสุข 2 วัน จำนวน 200,000 ชิ้น แล้วจะจัดส่งอีก 1,200,000 ชิ้น ไปแจกให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ใน 12 เขตสุขภาพ เขตสุขภาพละ 100,000 ชิ้น  

สำหรับสถานการณ์การระบาดในประเทศ วันนี้ นพ. สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงว่า ขณะนี้ไทยมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มอีกราย เป็นหญิงชาวไทย อายุ 22 ปี ซึ่งทำงานร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 37 ซึ่งเป็นชายไทยที่ประกอบอาชีพขับรถให้บริการนักท่องเที่ยว       

ทำให้ขณะนี้ ไทย มีผู้ป่วยสะสม 43 ราย เสียชีวิต 1 ราย 

 

 

Tags: , , ,