วันนี้ (22 เมษายน) กองทัพบก โดยพันเอกวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก แถลงถึงกรณีการปรับลดงบประมาณปี 2563 ของกองทัพบก และกรณีโครงการจัดซื้อยานเกราะสไตรเกอร์ จำนวน 50 คัน ภายใต้งบประมาณ 4,515,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นข่าวตั้งแต่เมื่อเช้านั้น มีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง ซึ่งอันที่จริงแล้วภายใต้การจัดซื้อโดยวิธี FMS (Foreign Military Sales) กับสหรัฐฯ นั้น ได้มาร้อยกว่าคัน พร้อมความช่วยเหลืออื่นๆ

อย่างไรก็ตาม จากนโยบายพ.ร.ก. โอนงบประมาณของรัฐบาลเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19 นั้น กระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยในจำนวนเงินกว่า 1.8 หมื่นล้านบาทของกระทรวงมหาดไทยที่ถูกโอนเข้าสู่งบกลางนั้น มาจากกองทัพบกกว่า 50% (เกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท) ซึ่งกองทัพบกได้มีการตัดลดการจัดซื้อและการใช้งบประมาณต่างๆ ลงตามแนวนโยบายของรัฐบาล ในส่วนที่เป็นโครงการจัดซื้อที่ยังไม่ข้อตกลงผูกพันนั้น จะถูกตัดทั้งหมด

สำหรับโครงการใหญ่ 4 โครงการจะถูกตัดหมด ไม่ว่าจะเป็นรถถัง เรดาร์ ปืนใหญ่ ฯลฯ ส่วนโครงการระดับกลาง 26 โครงการที่เป็นโครงการผูกพันแล้วนั้นจะถูกตัดงบฯ ลง 50%

ในส่วนของยานเกราะสไตรเกอร์นั้น เป็นการจัดซื้อแบบผูกพันข้ามปี โดยปกติแล้วในปีแรกกรมบัญชีกลางให้ได้งบฯ ได้ 10% คือ 900 ล้านบาท และตามที่เรียนไปแล้วว่าจะถูกตัดไป 50% เท่ากับว่าการจัดซื้อยานเกราะสไตรเกอร์ยังมีอยู่ แต่ในปี 2563 นี้ ใช้งบฯ ได้เพียง 450 ล้านบาท

อีกประเด็นหนึ่งก็คือ การจัดซื้อยานเกราะสไตรเกอร์นี้ เป็นการจัดซื้อแบบ FMS ด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐฯ นอกจากจำนวนยานเกราะสไตรเกอร์ที่ได้จะเป็นร้อยกว่าคัน ซึ่งมีแบบให้เปล่ามาด้วยแล้ว ทั้งยังไม่ได้มาเพียงแค่ยานเกราะอย่างเดียวแต่มาพร้อมกับ ชุดครูฝึก หลักสูตรสอนการขับรถ รูปแบบการใช้รถในทางยุทธิวิธี เทคนิคต่างๆ ชิ้นส่วนอะไหล่ ซ่อมบำรุง การเดินทางไปศึกษาดูงานที่สหรัฐฯ รวมถึงการสร้างโรงเรือน โรงซ่อมดูแลรักษายานพาหนะ และไทยยังได้รับการช่วยเหลือเรื่องระบบกระสุนจากสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณหกแสนดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณสิบเก้าล้านบาท) รวมไปถึงการก่อนหน้าทางกองทัพสหรัฐฯ ยังได้จัดเที่ยวบินให้นักเรียนทุนไทยเดินทางกลับประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

นอกจากนี้ทางโฆษกกองทัพบกยังกล่าวว่า เข้าใจถึงความรู้สึกของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดี และอยากจะเรียนว่ากองทัพบก เป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินงานป้องกันดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ทั้งการที่ทหารไปดูแลช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนรัฐบาล พ่นล้างการปนเปื้อนฆ่าเชื้อในกรุงเทพฯ และที่ต่างๆ การไปอยู่ตามจุดตรวจต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ หรือแม้แต่การทำครัวสนามเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความลำบากในช่วงนี้ด้วย

Tags: , , , , ,