หมีเขี่ย : “ขายหน้าไปทั้งโลก ไอโอฟรีจากภาษีประชาชนของจริง”