มีงานวิจัยจำนวนมากที่พบว่าสารซีโลไซบิน (psilocybin) ซึ่งอยู่ในเห็ดขี้ควายหรือ magic mushroom สามารถรักษาผู้ที่มีอาการซึมเศร้าได้ เมื่อใช้ร่วมกับจิตบำบัด เพียงแค่สารซีโลไซบินหยดหนึ่งสามารถบรรเทาความกังวลและอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งได้ในระยะยาว

งานวิจัยเมื่อ 4 ปีก่อนเปิดเผยว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับสารซีโลไซบินมีอาการวิตกกังวลน้อยลง ภาวะซึมเศร้า สิ้นหวัง ไม่มีความมั่นใจและวิตกกังวลเกี่ยวกับความตายลดลง หลังจากที่ได้รับยานี้ร่วมกับการรักษาด้วยจิตบำบัด

ตอนนั้นนักวิจัยทดลองใช้สารเคมีในเห็ดขี้ควายทดลองกับผู้ป่วยมะเร็ง 29 คน ที่มีอาการวิตกกังวลและอยู่ในภาวะซึมเศร้า แต่ละคนได้รับสารซีโลไซบิน 1 หยดหรือไม่ก็วิตามินปลอม ผ่านไป 7 สัปดาห์ ก็สลับกัน ร่วมกับกระบวนการจิตบำบัด 9 ครั้ง ภายใน 6 เดือนครึ่งหลังจากได้รับสารซีโลไซบิน ผู้ป่วยแสดงอาการวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าลดลงประมาณ 60-80% รวมทั้งมีทัศนคติต่อความตายที่ดีขึ้น

เมื่อติดตามผู้ป่วย 15 คนจาก 29 คนต่อไปอีก 3.2-4.5 ปีก็พบว่ามีพัฒนาการที่ดีในระยะยาว ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Psychopharmacology เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2020 ระบุว่า ตนเองยกประโยชน์ให้กับการเปลี่ยนวิธีรักษามาเป็นการบำบัดด้วยสารซีโลไซบิน มีผู้ป่วยมากกว่า 70% รู้สึกในแง่บวกกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจากประสบการณ์บำบัด ให้คะแนนว่าเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายและประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่สำคัญกับชีวิต

สตีเฟน รอสส์ จิตแพทย์ แผนกจิตแพทย์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเมื่อปี 2016 ด้วยกล่าวถึงผลการศึกษาล่าสุดว่า ผลการวิจัยแสดงให้เห็นชัดเจนว่า การรักษาด้วยสารซีโลไซบินเป็นวิธีที่พัฒนาอารมณ์และสภาพจิตใจของผู้ป่วยมะเร็งที่มีโอกาสเสียชีวิตได้

แม้การศึกษานี้ทดลองกับผู้ป่วยมะเร็งในจำนวนจำกัดมาก และซ้อนทับกับการทดลองก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ก็ถือเป็นการเพิ่มหลักฐานที่สนับสนุนประโยชน์ทางสุขภาพจิตของสารซีโลไซบิน

ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ในปี 2018 ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมดประมาณ 18 ล้านคน งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ภาวะซึมเศร้าเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในหมู่ผู้ป่วยมะเร็งในสัดส่วนที่มากกว่าประชากรทั่วไป รอสส์เชื่อว่า การรักษาอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นเรื่องเร่งด่วน ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งจำนวน 1 ใน 3 มีความวิตกกังวลและมีภาวะซึมเศร้า รวมทั้งมีความเครียดในรูปแบบอื่นๆ แม้ว่าตอนนี้ทีมวิจัยจะยังไม่เข้าใจว่าสารซีโลไซบินส่งผลต่อจิตใจได้อย่างไร

ที่มา:

https://edition.cnn.com/2020/01/28/health/magic-mushrooms-psilocybin-cancer-patients-study-wellness/index.html

https://thehill.com/changing-america/well-being/prevention-cures/480366-study-psychedelic-drug-eases-cancer-patients

https://www.nbcnews.com/health/mental-health/single-dose-psychedelic-drug-eased-cancer-patients-anxiety-depression-years-n1123451

 

ภาพ: DEA/Handout via REUTERS

Tags: , , , ,