มะเร็งเต้านมเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง โดยในปีที่ผ่านมามีการตรวจวินิจฉัยพบผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมมากกว่า 2 ล้านราย การตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญอย่างมาก ในการตรวจหาสัญญาณแรกสุดของการเป็นมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการชัดเจน

ในสหราชอาณาจักรผู้หญิงที่อายุมากกว่า 50 ปีทุกคน คนควรเข้ารับการตรวจเต้านมโดยวิธีแมมโมแกรม (การถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์) ทุก สามปี ซึ่งผลการวิเคราะห์มะเร็งเต้านมนั้นกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาสองคน ซึ่งหากมีความเห็นตรงกันก็จะมีการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม แต่การวินิจฉัยซึ่งทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคนจากการดูภาพฟิล์มเอ็กซ์เรย์นั้น บางครั้งก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง

ล่าสุดทีมนักวิจัยของ Google Health ได้พัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อตรวจหามะเร็งเต้านมจากการดูภาพสแกนฟิล์มเอ็กซ์เรย์ของผู้หญิงหลายพันคนในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นภาพที่ได้รับการตรวจสอบโดยแพทย์ในชีวิตจริงมาแล้ว แต่แตกต่างกันตรงที่ไอเอที่ใช้ภาพนั้นในการตรวจสอบไม่ได้นำเอาประวัติผู้ป่วยมาใช้วินิจฉัยร่วมด้วย 

ทีมวิจัยพบว่าโปรแกรมเอไอนี้   นอกจากนี้ ไอเอยังแสดงให้เห็นว่าจำนวนของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคนระบุไว้นั้น ไม่ถูกต้องถึง – 5.7% ในสหรัฐอเมริกาและ 1.2% ในสหราชอาณาจักร ซึ่งการทำงานของโปรแกรมเอไอนี้ช่วยให้ลดอัตราการตรวจวินิจฉัยที่ผิดพลาดลงได้ถึง 9.4% ของผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกาและ 2.7% ของผู้ป่วยในสหราชอาณาจักร

ผลการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการให้โปรแกรมไอเออ่านภาพสแกนฟิล์มเอ็กซ์เรย์กว่า 30,000 ภาพ และนำผลลัพธ์ไปเปรียบเทียบกับคำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญคนที่สอง ซึ่งจะเป็นผู้ระบุผลตรวจนั้นๆ ว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมหรือไม่ 

ทางทีมวิจัยกล่าวว่า จะพัฒนาโปรแกรมเอไอในการตรวจหามะเร็งเต้านมนี้ต่อไป ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ตรวจพบง่าย กลาง และยาก หรืออื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา และคาดว่าจะนำโปรแกรมเอไอในการตรวจหาโรคมะเร็งเต้านมนี้มาใช้ควบคู่กันกับการวินิจฉัยของแพทย์ซึ่งเป็นคนจริงๆ โดยให้โปรแกรมเอไอนี้เป็นด่านแรกในการคัดกรอง ซึ่งถือเป็น ‘ความคิดเห็นที่สอง’ ในการตรวจหามะเร็งเต้านม และคาดว่าจะสามารถแบ่งเบาภาระงานของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ถึง 88% เลยทีเดียว 

อ้างอิง

https://www.sciencealert.com/ai-is-now-officially-better-at-diagnosing-breast-cancer-than-human-experts

https://www.bbc.com/news/health-50857759

https://edition.cnn.com/2020/01/02/tech/google-health-breast-cancer/index.html

ภาพ : Gettyimages

Tags: , ,