‘ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์’ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ โดยจะมอบทุนวิจัยละ 250,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ โดยผู้สมัครต้องเป็นหญิงอายุไม่เกิน 40 ปี เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 

จะมีการมอบทุนสูงสุดจำนวน 5 ทุนด้วยกัน มอบโดยบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และสนับสนุนโดยยูเนสโก กรุงเทพฯ  

“วิทยาศาสตร์มีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคย โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์มีบทบาทและเป็นความหวังในการช่วยให้โลกของเราผ่านวิกฤตของการระบาดและกลับมามีสุขภาวะดีเช่นเดิม เพราะโลกต้องการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต้องการสตรี ลอรีอัล จึงเดินหน้าสนับสนุนให้ทุนวิจัยเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้” นางอินเนส คาลไดรา กรรมการผู้จัดการ ลอรีอัล ประเทศไทย กล่าว

สำหรับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ของปีที่ผ่านมา มีผู้ได้รับทุนในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ ดร. ธัญญพร วงศ์เนตร จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี จากงานวิจัยหัวข้อ ‘การวิจัยค้นหาหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นสารมูลค่าเพิ่มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน’ และ ดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จากงานวิจัยหัวข้อ ‘เอนอีซ (ENZease): เอนไซม์อัจฉริยะทูอินวันสำหรับกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ 

ด้านสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพได้แก่ ดร. จำเรียง ธรรมธร จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จากงานวิจัยหัวข้อ ‘การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งและเชื้อมาเลเรีย’ รศ.ดร. ศิริลตา ยศแผ่น จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากงานวิจัยหัวข้อ ‘การออกแบบกระบวนการสังเคราะห์สารอินทรีย์วิธีใหม่ด้วยแนวคิด C-H functionalization สู่การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืน’ และ รศ.ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากงานวิจัยหัวข้อ ‘การศึกษาการทำงานร่วมกันของโลหะและกรดลิวอิสเพื่อการสลายพันธะคาร์บอนออกซิเจนของแอริลอีเทอร์ด้วยวิธีคำนวณทางเคมีควอนตัม’ 

สำหรับทุนปีนี้เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและการสมัครได้ที่: www.fwisthailand.com และสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-684-3192, 099-946-3665 หรืออีเมลที่ [email protected]

Tags: , , ,