ขณะที่แนวคิดของ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะสร้างกำแพงสูงกั้นสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกต้องใช้เงินกว่า 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อป้องกันการค้ายาเสพติดที่อยู่ตามแนวชายแดน และป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย

แต่ตอนนี้พบว่า วิธีแก้ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดที่ได้ผล ซึ่งอาจจะง่ายและใช้เงินน้อยกว่า คือ แทนที่จะห้าม ก็ปลูกมันเองเสียเลย

เมื่อปลายปีแล้ว วารสารดิ อิโคโนมิก เจอร์นัล (The Economic Journal) ตีพิมพ์งานวิจัยที่ทำร่วมกันระหว่างนักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมวิทยา เนื้อหางานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมกัญชาถูกกฎหมายเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ สามารถลดสถิติอาชญากรรมบริเวณชายแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกลง 12.5%

เนื่องจากตลาดกัญชาถูกกฎหมายทำให้รายได้ของผู้ค้ายาเสพติดลดลง และทำให้เงินที่จะนำไปสู่การลงทุนเพื่อก่ออาชญากรรมลดลงไปด้วย

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติที่ติดตามอัตราการเกิดอาชญากรรมในช่วงเวลาต่างๆ กับช่วงเวลาที่แต่ละรัฐเริ่มออกกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาได้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัด นักวิจัยกลุ่มนี้พบว่า อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การปล้น การฆาตกรรม และยิ่งเห็นผลชัดเจนขึ้นในรัฐที่อยู่ตามแนวชายแดน ซึ่งมักมีการต่อสู้กันเรื่องการลักลอบและการแบ่งเขตพื้นที่ค้ายา

ส่วนรัฐที่ไม่ได้อยู่บริเวณชายแดนและมีการออกกฎหมายเช่นนี้ ก็ช่วยลดความรุนแรงตามแนวชายแดนได้ เพราะไปลดผลกำไรจากการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย

ผลวิจัยนี้ช่วยสนับสนุนความเห็นที่เคยแต่เพียงพูดกันปากต่อปากมาก่อนนี้ว่า นโยบายที่มุ่งปราบปรามการผลิตยาเสพติด ไม่ได้ช่วยลดอาชญากรรม แต่กลับไปทำให้ราคาของยาเสพติดสูงขึ้น ซึ่งนั่นจะยิ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลักลอบนำเข้ายาเสพติดอย่างผิดกฎหมาย นักวิจัยกลุ่มนี้เสนอว่า การลดอาชญากรรมจากยาเสพติดที่ได้ผลมากกว่าคือ การเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของเกษตรกร เช่น เปลี่ยนไปปลูกข้าวโพด ลดความต้องการใช้สารเสพติด หรือการมีกฎหมายที่อนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ได้

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุดของสหรัฐฯ พยายามปราบปรามตลาดกัญชาที่กำกับโดยรัฐ ซึ่งการกระทำเช่นนั้นในห้วงเวลาที่กำแพงกั้นระหว่างรัฐกำลังก่อร่างกลับจะทำให้อาชญากรรมจากยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากราคากัญชามีแนวโน้มจะสูงขึ้น กระบวนการลักลอบค้ายาจะยิ่งกำไรงาม และสงครามปราบปรามยาเสพติดจะยิ่งรุนแรงกว่าเดิม

ที่มา

https://qz.com/1180763/mexico-border-wall-dont-tell-jeff-sessions-but-legal-medical-marijuana-decreased-drug-crime-in-us-states/

http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/ecoj.12521/abstract

Tags: , , , ,