นักท่องเที่ยวอินเดียมีแนวโน้มจะมาแทนที่นักท่องเที่ยวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใน 10 ปีนี้ ด้วยคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเศรษฐกิจอินเดียที่กำลังขยายตัว และปัจจัยที่เอื้อต่อการเดินทางมายังภูมิภาคนี้ ทั้งพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอินเดียยังส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวในระยะยาวมากกว่าทัวร์จีนศูนย์เหรียญ 

ในปี 2018 มีท่องเที่ยวจากอินเดียมาเยือนประเทศไทยถึง 1.6 ล้านคน มากเป็นอันดับ 6 รองจากนักท่องเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาว และญี่ปุ่น จำนวนของนักท่องเที่ยวอินเดียในตอนนี้อาจยังเทียบกับนักท่องเที่ยวจีนที่มีจำนวน 10.5 ล้านคนไม่ติด แต่คาดการณ์ว่าในปี 2019 จำนวนจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นถึง 10 ล้านคนภายในปี 2030 

ด้วยเศรษฐกิจอินเดียที่กำลังเติบโต รายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวอินเดียเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า จาก 63,642 รูปี ในปี 2011-2012 ขึ้นมาเป็น 125,000 รูปี ในปี 2018-2019 ทำให้ปัจจุบันมีชาวอินเดียกว่า 25 ล้านคน เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศทุกปี และตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นปีละ 15-18% ตามที่องค์การการท่องเที่ยวโลกระบุ

ด้วยตัวเลขขนาดนี้เราไม่อาจมองข้ามนักท่องเที่ยวอินเดียไปได้เลย ยิ่งเกิดสงครามการค้าจีนสหรัฐฯ ก็อาจทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลง 

เนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีค่าครองชีพไม่สูง เปิดรับนักท่องเที่ยว ปลอดภัย และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวอินเดียเลือกเดินทางมา 

นอกจากนี้ การเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็สะดวกและไม่แพง ด้วยมีเที่ยวบินจากสายการบินโลว์คอสต์ออกเดินทางทุกวันจากเมืองหลักและเมืองรองต่างๆ ของอินเดีย มายังกรุงเทพฯ และเมืองอื่นๆ และในเดือนตุลาคมนี้ อินดิโก สายการบินโลว์คอสต์ของอินเดียก็เปิดเส้นทาง กัลกัตตาฮานอย และกัลกัตตาโฮจิมินห์ซิตี้ ทำให้เวียดนามนามกลายมาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม รองจากไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และเมียนมา

ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอินเดีย ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนชอบที่จะเที่ยวเป็นกรุ๊ปทัวร์ที่ดำเนินงานโดยบริษัทท่องเที่ยวของจีนเอง ซึ่งเป็นที่มาของทัวร์ศูนย์เหรียญแต่นักท่องเที่ยวอินเดียพึ่งพาตัวเองมากกว่า ด้วยการใช้แอปพลิเคชั่นจัดการจองสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวอินเดียมักใช้จ่ายเงินให้กับร้านค้าท้องถิ่นมากกว่า ซึ่งนับว่าส่งผลดีต่อท้องถิ่นในระยะยาว

อ้างอิง

https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3030896/how-independent-indian-travellers-are-transforming-southeast-asia 

https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3018391/why-indian-tourists-are-flocking-thailand-where-they-may 

https://www.bangkokpost.com/business/1744249/asias-beaches-go-quiet-as-chinese-tourists-stay-home 

ภาพ : Danish Siddiqui/REUTERS

Tags: , , , ,