สภาผู้แทนราษฎรอินเดียเพิ่งผ่านร่างแก้ไขกฎหมายสัญชาติ ที่อนุญาตให้ขอสัญชาติได้ด้วยเหตุผลทางศาสนาแก่ผู้เข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในประเทศเหล่านี้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม

ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยสถานะพลเมือง Citizenship Amendment Bill (CAB) ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายที่ได้รับสัญชาติอินเดีย และต้องถูกเนรเทศหรือได้รับโทษจำคุก บุคคลที่ยื่นขอสัญชาติอินเดียต้องอยู่ในอินเดีย หรือทำงานให้กับรัฐบาลกลางอย่างน้อย 11 ปีก่อนที่จะยื่นขอสัญชาติได้ 

ร่างกฎหมายสัญชาติใหม่มีข้อยกเว้นให้กับผู้นับถือศาสนา ฮินดู เชน ปาสี คริสต์ ซิกข์ พุทธ ที่มาจากอัฟกานิสถาน ปากีสถาน บังกลาเทศ ที่อาศัยหรือทำงานในอินเดียเป็นเวลา 6 ปี  ซึ่งเมื่อได้รับสัญชาติแล้ว บุคคลนั้นกระทำการละเมิดกฎหมายก็อาจถูกเพิกถอนสถานะได้

แต่ผู้นับถือศาสนาอิสลามไม่เข้าข่ายนี้ รัฐบาลที่นำโดยพรรคบีเจพี ซึ่งเน้นนโยบายฮินดูชาตินิยมให้เหตุผลว่า ต้องการช่วยเหลือผู้คนที่ถูกกลั่นแกล้งในประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สามารถขอสัญชาติอินเดียง่ายขึ้น วิธีนี้จะเป็นการให้พื้นที่หลบภัยแก่ผู้ที่ต้องลี้ภัยอันเนื่องมาจากเหตุผลทางศาสนา  แต่ชาวโรฮิงญาจากพม่าและมุสลิมชนกลุ่มน้อยจะไม่สามารถขอสัญชาติได้

ผู้ไม่เห็นด้วยวิจารณ์ว่า กฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้มุสลิมเป็นคนชายขอบ ตามวาระหลักของพรรคบีเจพี ที่สำคัญก็คือ กฎหมายนี้กับหลักการรัฐโลกวิสัยของอินเดีย (secular state) ที่แยกศาสนาออกจากรัฐ ศรัทธาหรือความเชื่อทางศาสนาไม่สามารถเป็นเงื่อนไขของการมีสัญชาติได้ รัฐธรรมนูญอินเดียห้ามเลือกปฏิบัติต่อพลเมือง ด้วยเหตุผลทางศาสนา ซึ่งรับประกันว่าทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย

กฎหมายนี้เป็นชนวนให้เกิดการประท้วงที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีพรมแดนคิดกับบังกลาเทศ เพราะกลัวว่าจะทำให้ผู้อพยพหลั่งไหลเข้ามาในประเทศ

ตอนนี้ต้องรอดูว่า วุฒิสภาจะมีความเห็นอย่างไรต่อร่างกฎหมายสัญชาติ ฉบับแก้ไข เพราะพรรคบีเจพีไม่ได้ครองเสียงข้างมาก

ที่มา:

https://time.com/5746688/india-citizenship-amendment-bill/

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393

https://www.theguardian.com/world/2019/dec/10/india-braces-for-protests-over-citizenship-bill-excluding-muslims

ภาพ : Rupak De Chowdhuri/REUTERS

Tags: , ,