วันที่ 15 มกราคม ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง เพจอิเกีย ประเทศไทย (Ikea Thailand) ประกาศเรียกคืนสินค้า แก้วกาแฟแบบพกพา รุ่น TROLIGTVIS/ทรูลิกต์วีส ที่ระบุว่า ‘ผลิตในประเทศอินเดีย’ และขอความกรุณาลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ไปใช้งานหยุดการใช้และนำสินค้าดังกล่าวมาคืนที่ร้านอิเกีย เพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน

โดยทางอิเกียให้เหตุผลของการเรียกคืนสินค้ารุ่นนี้ว่า ได้รับรายงานว่า แก้วกาแฟแบบพกพา รุ่น TROLIGTVIS/ทรูลิกต์วีส (สีเบจ) และ (สีชมพู เขียว และน้ำเงิน) ซึ่งเริ่มจำหน่ายในประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2562 และเดือนตุลาคม 2562 อาจมีระดับการถ่ายเทสาร Dibutyl Phthalate (DBP) เกินกว่าที่กำหนด

ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า สาร Dibutyl Phthalate (DBP) หรือ ไดบิวทิลฟทาเลต เป็นหนึ่งในกลุ่มสารเคมีของกลุ่มสารทาเลต (phthalates) ซึ่งเป็นกลุ่มสารเคมีที่สำคัญในทางอุตสาหกรรมใช้เป็นพลาสติกไซเซอร์ในการผลิตพลาสติก มีจำนวนมากกว่า 30 ชนิดในท้องตลาด ช่วยเพิ่มคุณสมบัติของพลาสติกให้มีความยืดหยุ่น นุ่มและเหนียว

ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลายชนิด พบว่าสารทาเลตบางชนิดเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ในสัตว์ทดลอง ปัจจุบันกระทรวง สาธารณสุขได้ประกาศห้ามใช้สารทาเลต 5 ชนิด ในการผลิตเครื่องสำอาง ได้แก่ DBP, DEHP, DMEP, PIPP และ BBP

นอกจากนี้ ยังมีการใช้ ไดบิวทิลฟทาเลตในผลิตภัณฑ์จำพวก พีวีซี กาว สารเคลือบร่อง หมึกสี ตัวเก็บประจุ (capacitor) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่นํามาใช้เพื่อประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัดแมลงและสัตว์อื่น

โดยเว็บไซต์ ‘ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี’ ระบุ ความปลอดภัยของสารไดบิวทิลฟทาเลตไว้ว่า อยู่ในระดับอันตราย และอาจเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์และมีข้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์ รวมไปถึงยังเป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำอีกด้วย

โดยทางอิเกียขอความกรุณาให้ลูกค้านำใบเสร็จสินค้าที่ซื้อแก้วกาแฟแบบพกพา รุ่น TROLIGTVIS/ทรูลิกต์วีส มาแสดงเมื่อทำเรื่องคืนสินค้า เนื่องจากตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร การออกเอกสารคืนเงินต้องระบุเลขที่ใบเสร็จลงในใบแจ้งหนี้ โดยหากลูกค้าไม่สะดวกจะนำใบเสร็จสินค้ามาแสดง ทางอิเกียจำเป็นต้องคืนเงินค่าสินค้าในรูปแบบบัตรของขวัญ

อ้างอิง
https://www.facebook.com/IKEAThailand/posts/2852901444771515

http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/net/BDMS/data/58293.pdf

https://appdb.tisi.go.th/tis_devs/regulate/reach/pdf/Authorisation_List_20Jul15.pdf

http://www.chemtrack.org/chem-detail.asp?ID=00396&CAS=&Name=

ภาพ : Ikea

Tags: , , ,