เคยสงสัยไหมว่า ทำไมอ่านหนังสือแล้วถึงจำไม่ได้เสียที ทำไมเพลโตและโสคราติสถึงรังเกียจ ‘การเขียน’ ซึ่งเป็นการบันทึกความทรงจำเอาไว้ภายนอกตัว

ความจำภายนอกและความจำภายในคืออะไร และทำอย่างไร เราถึงจะจำสิ่งที่เราอ่านได้

Tags: