ในงาน Google for Thailand ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน สเตฟานี่ เดวิส กรรมการผู้จัดการกูเกิล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวย้ำถึงบทบาทของกูเกิล ที่ต้องการช่วยให้คนไทยมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในโลกดิจิทัล (Leave No Thai Behind) พร้อมชูโครงการริเริ่มเพื่อช่วยให้คนไทยและภาคธุรกิจมีส่วนร่วมผลักดันการเติบโต สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่งครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ด้านของบริษัทฯ ได้แก่ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี การส่งเสริมทักษะดิจิทัล การพัฒนาเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สำหรับพันธกิจทั้งสี่ด้าน ประกอบด้วย

  • การสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี มีโครงการ Google Station เพื่อให้บริการจุดเชื่อมต่อ WiFi สาธารณะคุณภาพสูงฟรี จากเดิมที่ให้บริการในศูนย์การค้าและตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการขยายไปยังสถานีขนส่งมวลชนหลักที่เชื่อมต่อผู้คนไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ทั่วประเทศไทย เช่น สนามบิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดบริการรถตู้โดยสารประจำทาง ท่าเรือ และสถานีรถไฟด้วย
  • การส่งเสริมทักษะดิจิทัล มีสองด้าน แบ่งเป็น หนึ่ง การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับแรงงาน เจ้าของธุรกิจ ภายใต้โครงการระดับโลกของกูเกิลที่มีชื่อว่า Grow with Google ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ แอปพลิเคชันแรกมีชื่อว่า Primer ประกอบไปด้วยบทเรียนง่ายๆ สำหรับการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางธุรกิจและการตลาดดิจิทัล และอีกแอปพลิเคชันคือ Skillshop ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิงเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกูเกิลและ สอง การสร้างพลเมืองดิจิทัลสำหรับเด็กและครอบครัว กับโครงการ Be Internet Awesome ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้กับเด็กๆ เกี่ยวกับการท่องโลกออนไลน์อย่างมั่นใจและปลอดภัย ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้เปิดตัวโครงการ Be Internet Awesome ในภาษาของตัวเอง
  • การพัฒนาเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน มีสองด้าน คือ การขยายงานวิจัยในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เพื่อช่วยคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy) โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่า 4.5 ล้านราย ในขณะที่ทั้งประเทศมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาที่ตรวจโรคนี้ได้เพียง 1,500 คน มีการขยายงานวิจัยในคลินิกเพิ่มขึ้นจาก 1 แห่งเป็น 8 แห่ง ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี และเชียงใหม่  และ สอง โปรเจ็กต์ใหม่ ชื่อ Hidden Fruits บน Google Arts & Culture ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ 5 ของนิทรรศการวังหน้า เพิ่มเติมจากสี่เรื่องราวที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยกูเกิลทำงานร่วมกับกรมศิลปากรอย่างใกล้ชิด ใช้กล้อง Art Camera บันทึกภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ให้เป็นไฟล์ภาพที่มีความละเอียดสูงขนาดกิกะพิกเซล ซึ่งมีความละเอียดมากกว่าหนึ่งพันล้านพิกเซล ทำให้สามารถชื่นชมรายละเอียดที่สวยงามและสลับซับซ้อนของภาพจิตรกรรมได้อย่างเต็มตาผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์
  • การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กูเกิลประกาศความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าและเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Thaitrade.com ลงทะเบียนและยืนยันบัญชี Google My Business ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจปรากฏบน Google Search และ Google Maps โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ ยังประกาศขยายความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอีลงทะเบียนใช้งาน Google My Business ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy ได้ตั้งแต่สิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป  

ด้าน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานด้วยการขอบคุณกูเกิลที่ทำตามสัญญาด้วยการสร้าง Google for Thailand ที่ช่วยให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีและสร้างความเท่าเทียมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมกันนี้ยังเชิญชวนกูเกิลลงทุนในประเทศไทย ด้วยการตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศ โดยชี้ว่า ไทยเป็นฮับของกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียน และมีค่าเงินบาทที่แข็งด้วย

Tags: , , , , , ,