กระทรวงแรงงานเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ว่าจากนี้ไปพนักงานผู้ชายจะได้รับสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างเป็นเวลา 10 วัน เมื่อภรรยาของตนเองคลอดลูก จากเดิมที่เคยลาได้ 3 วัน

เนื่องจากคาดการณ์ว่า ในอนาคตจะประสบปัญหาการขาดแคลนประชากร ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้พยายามหาทางแก้ปัญหาในหลายมิติ ล่าสุดนี้เป็นความพยายามสร้างแรงจูงใจให้คนหนุ่มสาวมีบุตร เพราะเกาหลีใต้มีอัตราการเกิดต่ำ

นอกจากเพิ่มจำนวนวันลาหลังคลอดเป็น 10 วันแล้ว กระทรวงแรงงานยังขยายเวลาลาต่อไปอีก พ่อสามารถยื่นขอลาพักได้ ในช่วงที่ลูกอายุไม่เกิน 90 วัน เพิ่มจากเดิมที่เป็น 30 วัน 

และเพื่อไม่ให้เป็นภาระของบริษัท กระทรวงยังช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ด้วยการให้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมค่าจ้างของสามี 5 วันจากการลาทั้งหมด 10 วัน ผลสำรวจของรัฐบาลในปี 2017 พบว่า บริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงาน 300 คน ให้พนักงานงานชายลางานได้โดยเฉลี่ยแล้ว 4 วัน ส่วนบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กให้ 3 วัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า แม้นโยบายต่างๆ จะมีเป้าหมายเพื่อลดภาระของผู้หญิง แต่ผู้หญิงก็ยังคงมีภาระใหญ่มากในการดูแลเด็กอยู่ดี นโยบายที่ออกมานี้ช่วย ให้ผู้ชายมีส่วนร่วมในการดูแลทารกมากขึ้น

ก่อนหน้านี้พ่อแม่สามารถใช้เวลาลาหลังคลอดและลดชั่วโมงทำงานรวมกันได้ไม่เกิน 1 ปี สำหรับนโยบายใหม่ พ่อแม่ที่มีลูกอายุต่ำกว่า 8 ปีสามารถลาคลอดและลดชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 5 ชั่วโมงต่อวัน สะสมได้จนถึง 2 ปี

รัฐบาลหวังว่าการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและการทำงานจะเพิ่มอัตราการเกิดได้ ตอนนี้อัตราการให้กำเนิดลูกของผู้หญิงอยู่ที่ 0.91 % กลายเป็นประเทศเดียวที่มีอัตราการเกิดต่ำกว่า 1 %

ที่มา:

http://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=276409

https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2019&no=783302

ภาพ: REUTERS/Kim Hong-Ji

Tags: