จำนวนประชากรที่ลดลงทำให้กองทัพเกาหลีใต้เร่งหามาตรการเพิ่มจำนวนทหารเกณฑ์ โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ประกาศแผนว่าจะปรับลดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกทหารเกณฑ์ เนื่องจากจำนวนประชากรลดลงมาก

จำนวนประชากรของเกาหลีใต้ลดลงฮวบฮาบ ผู้ชายที่อายุ 20 ปีจะมีน้อยกว่า 250,000 คนในปี 2022 ขณะที่เมื่อปี 2017 มีชายอายุ 20 ปีประมาณ 350,000 คน ทำให้มีช่องว่างใหญ่ในการปฏิบัติหน้าที่ของทหาร

ทุกวันนี้ผู้ชายเกาหลีใต้ประมาณ  90% ต้องเกณฑ์ทหาร ที่เหลือได้รับข้อยกเว้นให้ทำงานอื่นทดแทน เนื่องจากไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางการแพทย์และร่างกาย ในปี 2008 ผู้ชายเกาหลีใต้ 291,000 คนเป็นทหารเกณฑ์ แต่ปีที่แล้วจำนวนลดลงเหลือ 253,000 คน

เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับการจัดการกำลังพลของกองทัพ กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานคัดเลือกทหารเกณฑ์จึงเริ่มทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดเกณฑ์ด้านสุขภาพและมาตรฐานลงสำหรับการเกณฑ์ทหาร

“สำนักงานกำลังพลกองทัพและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคาดการณ์ถึงปัญหาหลักในด้านความมั่นคงของกำลังพลในปี 2021 พวกเขามีแผนที่จะทบทวนมาตรการของการเกณฑ์ทหารในปีหน้า” 

มาตรฐานใหม่จะเสร็จในช่วงต้นปี 2021 กองทัพจะดำเนินการขั้นต่อไปเพื่อผ่อนปรนกฎให้หละหลวมมากขึ้น รัฐบาลคาดหวังว่าจะมีแผนใหม่ที่ช่วยให้มีทหารเกณฑ์จำนวนเพียงพอที่จะรักษากำลังทหารในกองทัพได้

กองทัพยังกำลังพิจารณาหามาตรการอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาประชากรลดลงฮวบฮาบ เช่น ใช้อุปกรณ์ไฮเทคมากขึ้น ให้ผู้หญิงเกณฑ์ทหาร และให้สัญชาติเกาหลี

อัตราการเกิดของเกาหลีใต้ลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ปี 2018 มีประชากรเกิดใหม่ 320,000 คน อัตราการคลอดบุตรของผู้หญิงอยู่ที่ 0.98 ต่ำกว่าญี่ปุ่นที่อยู่ที่ 1.43 และประเทศอื่นๆ อยู่ที่ 2.1 

ที่มา:

http://koreaherald.com/view.php?ud=2019092900010

https://nationalinterest.org/blog/buzz/south-koreas-population-disaster-coming-81956

http://www.asianews.it/news-en/Seoul-announces-new-measures-to-counter-population-decline-48032.html

ภาพ: JUNG YEON-JE / AFP

Tags: , ,