คริสต์ วอล์กเกอร์ (Chris Walker) อดีตทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลอังกฤษ คาดการณ์ว่า โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจาก ‘ฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์’ ทั่วราชอาณาจักร จะสามารถสร้างความมั่นคงด้านพลังงานภายในประเทศ และเพียงพอต่อการส่งออกพลังงานไปยังยุโรป ที่สามารถสร้างมูลค่าแก่ประเทศถึง 7 หมื่นล้านปอนด์ต่อปี ทั้งคาดการณ์ว่า สหราชอาณาจักรจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้เพิ่มอีกร้อยละ 50 ก่อนปี 2050 

ก่อนหน้านี้ ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) สหราชอาณาจักรมีความพยายามบรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศ และเดินหน้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 ซึ่งความพยายามดังกล่าวนำมาสู่นโยบายผลักดันโครงการพลังงานสะอาด และการสร้างฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่งทั่วสหราชอาณาจักร และคาดการณ์ว่า โครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างงานด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ให้กับประชาชนในประเทศเพิ่มกว่า 6.5 แสนราย

วอล์กเกอร์ระบุความเห็นต่อว่า ความพยายามในการผลักดันโครงการพลังงานสะอาด จะดึงดูดภาคเอกชนจากทั่วโลกมาลงทุน เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้กว่า 3.5 หมื่นล้านปอนด์ต่อปี ดังนั้น  สหราชอาณาจักรจะสามารถเถลิงขึ้นเป็น ‘มหาอำนาจด้านพลังงานสะอาด’ อย่างสมบูรณ์

“สหราชอาณาจักรมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้านการผลิตพลังงานสะอาด ที่สามารถส่งมอบการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญและยั่งยืน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มการส่งออกได้อย่างมากมาย

“สำหรับความท้าทายนี้ ย่อมต้องได้รับการสนับสนุนด้านนโยบายจากทั้งภาครัฐและเอกชนไปพร้อมกัน โดยเฉพาะเรื่องเงินลงทุนและทรัพยากรพื้นฐาน”

อย่างไรก็ดี เนชันแนลกริด (National Grid) บริษัทผู้ดูแลระบบไฟฟ้าของอังกฤษ แสดงความกังวลว่า หากพยายามเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมากจนเกินความจำเป็น จะสร้างปัญหาต่อเนื่องเป็นลูกโซ่สู่การผลิตพลังงานสะอาดในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีโครงการฟาร์มพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นกว่า 50 ฟาร์มต่อเดือน 

ขณะเดียวกัน เนชันแนลกริดย้ำว่า การพัฒนาด้านพลังงานสะอาดควรคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพราะในทางกลับกัน การเน้นสร้างฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นการทำลายพื้นที่ธรรมชาติ ที่ขัดต่อจุดประสงค์ในการพยายามดูแลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

 

ที่มา:

https://www.theguardian.com/uk-news/2023/may/15/uk-could-unlock-70bn-a-year-in-renewable-energy-report-claims

https://www.reuters.com/business/investment-firm-low-carbon-secures-39125-mln-solar-projects-2023-05-16/

Tags: , , , ,