วันที่ 15 มกราคมนี้ กรมการขนส่งทางบกจะเปิดใช้งานใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ใช้แทนการพกใบขับขี่ที่ใช้ในปัจจุบัน เรียกได้ว่า ลงแอปเอาไว้ เมื่อตำรวจขอดู ก็เปิดจากมือถือให้ดูได้เลย

เรื่องนี้นำมาสู่คำถามว่า แล้วระบบยึดใบขับขี่เวลาที่ทำผิดกฎจราจรจะยังมีอยู่ไหม พอเปลี่ยนมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วตำรวจจะทำอย่างไรต่อ ซึ่งเจ้าหน้าที่สายด่วน 1584 ของกรมการขนส่งทางบกตอบได้เพียงว่า ตำรวจยึดโทรศัพท์มือถือเราไม่ได้ ส่วนเรื่องที่ว่า ตำรวจจะดำเนินการอย่างไรต่อนั้น ยังไม่สามารถให้คำตอบได้

ด้าน พีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ก็ให้สัมภาษณ์เมื่อ 14 มกราคมว่า การบังคับใช้กฎหมายจราจรกับผู้ถือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์กรณีกระทำผิดนั้น เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปวางระบบการดำเนินการ เชื่อมโยงข้อมูลและกำหนดบทลงโทษแทนการยึดใบขับขี่

ทั้งนี้ เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พลตำรวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ในฐานะคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สื่อถึงปัญหาในการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวแทนใบขับขี่ตัวจริงว่า ยังมีปัญหาทั้งในทางปฏิบัติและในทางกฎหมาย พร้อมให้ประชาชนพกใบขับขี่ตัวจริงไปก่อน

พลตำรวจตรี เอกรักษ์ ระบุว่า จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกรมการขนส่งทางบก และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมยกตัวอย่างกรณีใบสั่งอัตโนมัติและการอายัดทะเบียน ซึ่งยังไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลกันได้ นอกจากนี้ยังชี้ด้วยว่า อาจส่งผลถึงเรื่องการตรวจสอบว่าข้อมูลในแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่ เพราะอาจมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีปลอมแปลงขึ้นมา

ขณะที่ในทางกฎหมาย พลตำรวจตรี เอกรักษ์ ระบุว่า ตามมาตรา 140 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 กรณีที่มีการทำผิดกฎจราจร เจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องยึดใบขับขี่ แล้วออกใบสั่งให้ใช้แทนใบขับขี่ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ไม่ต้องมีการยึดใบขับขี่อยู่ โดยเรื่องยังคงค้างอยู่ในชั้นกฤษฎีกาจึงยังต้องดำเนินการตามกฎหมายเดิมไปก่อน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถใช้งานใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดาวน์โหลดแอปพลิชัน “DLT QR Licence” ได้จากทั้งระบบ iOS และแอนดรอยด์ จากนั้น เชื่อมต่อข้อมูลโดยสแกน QR Code หลังใบขับขี่ ส่วนคนที่ไม่มี  QR Code สามารถขอเปลี่ยนได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง

แอปพลิชัน “DLT QR Licence” มีความสามารถในการตรวจสอบและแสดงข้อมูลใบอนุญาตแบบ QR Code ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอใหม่และต่ออายุใบอนุญาตชนิดต่างๆ แจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาต แชร์ตำแหน่งและเส้นทางการเดินทาง รวมเลขหมายโทรศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

และการแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมู่โลหิต ประวัติการแพ้ยา สถานพยาบาลหลัก ผู้ที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์

 

 

อ้างอิง:

Tags: , ,