เดิมทีร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ…มีกำหนดจะเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์แล้ว แต่ก็มีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายว่าร่างพ.ร.บ.ข้าวฉบับนี้ไม่เพียงไม่เป็นประโยชน์ต่อชาวนา แต่ยังสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย จนมีการเลื่อนพิจารณามาเป็นวันนี้ 26 กุมภาพันธ์

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเผยแพร่ร่างพ.ร.บ.ฉบับแก้ไขล่าสุด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ทางเว็บไซต์ แต่สุดท้าย เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสนช. และโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าวได้แถลงต่อที่ประชุมว่าได้ขอเลื่อนการพิจารณาออกไปอย่างไม่มีกำหนด

เหตุที่ตัดสินใจเช่นนี้ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งในสังคมมากขึ้น ทั้งที่ร่างกฎหมายนี้มีเจตนาดีและต้องการช่วยเหลือชาวนา แต่หากประชาชนไม่เข้าใจก็ขอยุติ

อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ยังคงมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ. ที่เลื่อนมาจากสัปดาห์ก่อนอีกหลายฉบับ เช่น ร่างพ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์  พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขณะที่เครือข่ายประชาชน People Go Network ยื่นหนังสือถึงประธานสนช. เรียกร้องให้สนช.ยุติการพิจารณาร่างกฎหมายทุกฉบับ

น.ส.สุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ กล่าวว่า ว่าการออกกฎหมาย ออกกฎหมายตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เป็นการออกกฎหมายอย่างเร่งรัด เร่งรีบ มีร่างกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ทั้งสิ้น 509 ฉบับ และผ่านความเห็นชอบและประกาศเป็นกฎหมายทั้งสิ้น 412 ฉบับ เฉลี่ยแล้วการพิจารณากฎหมายของ สนช.ตกปีละเกือบร้อยฉบับ โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี 2561

ขณะที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 77 กำหนดว่าก่อนการร่างกฎหมายทุกฉบับให้รับฟังความเห็นจากประชาชน แต่ที่ผ่านมาไม่มีการประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน และรับฟังความเห็นจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง ก่อนยกร่างกฎหมาย จึงอยากเรียกร้องให้ สนช.ยุติการพิจารณากฎหมายทุกฉบับ

 

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/politics/695367

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_2251190

https://www.thaipost.net/main/detail/29969

Tags: ,