สหภาพครูเมืองชิคาโกยังคงประท้วงกันต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนรัฐบาลในเมืองไม่มีการเรียนการสอนติดต่อกันเป็นวันที่ 7 แล้ว ส่งผลกระทบต่อนักเรียนจำนวนกว่า 300,000 คน ทั้งยังส่งผลให้กลุ่มนักเรียนที่เป็นนักกีฬา ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาที่รัฐจัดขึ้น เนื่องจากไม่มีครูผู้ฝึกสอนปฏิบัติหน้าที่ และศาลก็ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันเอง ส่งผลให้มีผู้วิพากษ์วิจารณ์การประท้วงครั้งนี้เพิ่มขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 15 คน ได้ยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อจะขอพาบุตรหลานของตนไปแข่งขันกรีฑาด้วยตัวพวกเขาเอง แต่ท้ายที่สุดศาลไม่อนุญาต เนื่องจากมองว่าจำเป็นต้องมีครูฝึกสอนในการดูแลนักเรียนที่จะเข้าแข่งขัน

สำหรับข้อเรียกร้องของสหภาพครู ล่าสุดนี้สื่อท้องถิ่นอย่าง Chicaga Tribune รายงานว่าการเจรจาระหว่างสหภาพครูและฝั่งโรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น 

ความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนรัฐบาลเมืองชิคาโก กับสหภาพครูแห่งชิคาโก ดำเนินไปภายใต้ข้อเรียกร้องของสหภาพครูชิคาโก ต่อประเด็นการยกระดับสวัสดิภาพการทำงาน และเพิ่มสวัสดิการที่ดีขึ้นให้กับครูในโรงเรียนรัฐบาล รวมถึงในเรื่องการต่อรองให้ลดขนาดห้องเรียนลง เพราะสหภาพครูแห่งชิคาโกยืนยันว่า ห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากเกินไปจะส่งผลให้ครูไม่สามารถให้ความสนใจกับนักเรียนทุกๆ คนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ สหภาพครูแห่งชิคาโกยังได้เรียกร้องให้มีการจ้างพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ บรรณารักษ์ และผู้ให้คำปรึกษาภายในโรงเรียนด้วย

ในอีเมลที่โรงเรียนรัฐบาลเมืองชิคาโกส่งไปยังผู้ปกครอง Janice Jakcson บอร์ดบริหารของโรงเรียนรัฐบาลเมืองชิคาโก ได้พยายามเขียนชี้แจงเหตุผลของฝั่งโรงเรียนว่า ขนาดของห้องเรียนในปัจจุบันได้นำไปสู่การจัดสรรงบประมาณกว่า 10 ล้านเหรียญ ซึ่งเงินเหล่านี้ได้ถูกนำไปจ้างสต๊าฟเพิ่มเพื่อคอยสนับสนุนครูผู้สอนที่ต้องรับผิดชอบห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนล้นเกิน (Jackson เน้นย้ำว่า จำนวนห้องเรียนเหล่านี้มีน้อยมากๆ) Jackson เน้นย้ำว่า สิ่งที่โรงเรียนรัฐบาลเมืองชิคาโกกำลังทำอยู่นี้ คือการหาหนทางที่จะนำมาซึ่งความเสมอภาค และความมั่นใจที่ว่า ทรัพยากรต่างๆ ที่มีจะถูกส่งไปสู่โรงเรียนที่มีความต้องการมากที่สุด

การเจรจาเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันในบางประเด็น โดยเฉพาะต่อประเด็นที่จะมีการจ้างคุณครูผิวสีเพิ่ม แต่ถึงอย่างนั้น สหภาพครูแห่งชิคาโกเห็นว่า ปัญหาสำคัญอื่นๆ ในเรื่องการเพิ่มค่าจ้างครู การลดขนาดห้องเรียน และการเพิ่มเวลาในการเตรียมการสอนยังไม่ได้รับการตอบรับอย่างที่ควรจะเป็นนำมาซึ่งการประท้วงครั้งใหญ่ครั้งนี้

 

อ้างอิง:

https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-cps-strike-chicago-teachers-union-updates-20191025-en3ulcvurbd3vgf4zkb5e4ap2m-story.html

https://www.npr.org/local/309/2019/10/17/770902443/chicago-teachers-are-on-strike-here-s-what-you-need-to-know 

https://www.usatoday.com/story/news/education/2019/10/15/cps-strike-2019-update-chicago-public-schools-teacher-union-ctu/3842287002/

 

ภาพ: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP