วงศ์ทนงได้รับหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า ‘ทำเต็มที่ แต่ไม่ซีเรียส’ ของ พระไพศาล วิสาโล เลยจะมาเล่าข้อคิดดีๆ จากหนังสือเล่มนี้พร้อมกับหนุ่มเมืองจันท์ให้ได้ฟังกัน