ท่าน Security Guard ครับ ผู้โดยสารถามว่าร่มชูชีพหมดแล้วหรือครับ

Tags: