“โชคดีที่เรามีดิจิทัลวอลเล็ตและอยู่ใกล้ห้าง จะได้มีอากาศสะอาดหายใจ”

Tags: