แอปเปิลประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมว่า ภายในปี 2030 บริษัทจะเป็นองค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเท่ากับศูนย์ (carbon-neutral) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด รวมทั้งไฟฟ้าที่ใช้ ซึ่งหมายความว่า ณ จุดขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทจะส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศเท่ากับศูนย์ (zero climate impact)

การประกาศของแอปเปิลมีขึ้นหลังตามหลังไมโครซอฟต์ที่ตั้งเป้าเพื่อมุ่งไปสู่ สถานะการปล่อยคาร์บอนเป็นลบภายในปี 2030 เมื่อเดือนมกราคมนี้ และภายในปี 2050 บริษัทจะกำจัดคาร์บอนในปริมาณที่เทียบเท่ากับคาร์บอนทั้งหมดที่เคยปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมนับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 1975 ทั้งในทางตรงและทางอ้อมผ่านการใช้พลังงานไฟฟ้า

ในแผนภูมิอากาศ 10 ปี แอปเปิลระบุรายละเอียดว่า จะดำเนินการโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คาร์บอนต่ำ ใช้วัสดุรีไซเคิลให้มากที่สุดเท่าที่ได้ และพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ เช่น กระบวนการหลอมอะลูมิเนียมที่ปราศจากคาร์บอน การใช้พลังงานหมุนเวียนในโครงการใหม่ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนหรือสร้างสำหรับแอปเปิลโดยตรง ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งหมด 1 กิกะวัตต์ รวมทั้งการกำจัดคาร์บอนด้วยการปลูกป่าในกัมพูชา จีน เคนย่า และสหรัฐอเมริกา

ทิม คุก ซีอีโอของแอปเปิลกล่าวว่า นวัตกรรมต่างๆ ที่เพิ่มพลังให้กับการเดินทางด้านสิ่งแวดล้อมของเราไม่เพียงแต่ดีต่อโลก มันยังช่วยให้เราสร้างผลิตภัณฑ์ที่ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาซึ่งแหล่งพลังงานสะอาดใหม่ทั่วโลก “การลงมือทำเพื่อภูมิอากาศเป็นรากฐานที่สำคัญของยุคสมัยใหม่ของนวัตกรรม การสร้างงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะไปสู่การเป็นองค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเท่ากับศูนย์ เราหวังว่าจะเป็นแรงกระเพื่อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าเดิม”

ในรายงานความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2020 แอปเปิลระบุว่า ปี 2019 บริษัทสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 4.3 ล้านตัน  ซึ่งลดลง 35% จากการปล่อยคาร์บอนปี 2015 และยังขายสินค้าได้มากขึ้น แม้จะยังปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากถึง 25.1 ล้านตัน เท่ากับการปล่อยจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 6 แห่งเป็นเวลา 6 ปี

ธุรกินต่างๆ พากันประกาศเป้าหมายด้านภูมิอากาศของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ที่ต้องการให้การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งจำเป็นต่อการจำกัดการขยายตัวของสภาวะโลกร้อน แอมะซอนก็ตั้งเป้าว่า บริษัทจะเป็นองค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเท่ากับศูนย์ภายในปี 2040 ซึ่งมีความท้าทายตรงที่ต้องใช้การขนส่งสินค้าด้วยแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนกูเกิลกล่าวว่า บริษัทตั้งใจว่าจะขยายสถานะจากองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเท่ากับศูนย์ให้ครบทั้งห่วงโซ่อุปทานของบริษัทด้วย แต่ยังไม่กำหนดเวลาชัดเจน

ที่มา:

https://www.theguardian.com/technology/2020/jul/21/apple-promises-to-become-fully-carbon-neutral-by-2030

https://www.theverge.com/2020/7/21/21332461/apple-carbon-neutral-2030-climate-change

https://www.bbc.com/news/technology-53485560

ภาพ: REUTERS/Aly Song

Tags: ,